Darbo užmokestis 2019 metų I-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 999
2. Direktorius 3763
3. Direktoriaus pavaduotojas 3373
4. Skyrių vadovai 2234
5. Darbų vykdytojai 916
6. Pagalbinis personalas 646