Veiklos sritys

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas vykdo šias Valstybės deleguotas funkcijas:

  • Rengia duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdo žemės išteklių naudojimo stebėseną;
  • Tvarko Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą;
  • Teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos žemės plotus;
  • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja žemės konsolidacijos projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą;
  • Veikia valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti;
  • Vykdo valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus;
  • Atlieka melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą. Tvarko melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą;
  • Vykdo valstybinės žemės sklypų, įstatymų nustatyta tvarka priskirtų žemės konsolidacijos projekto teritorijai, išskyrus šiai teritorijai priskirtus valstybinės žemės sklypus, perduotus kitiems valstybinės žemės patikėtiniams, taip pat įstatymų nustatyta tvarka iš privačių asmenų įsigytų valstybės nuosavybėn žemės sklypų, reikalingų Valstybės žemės fondo administruojamoms valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms priemonėms, gerinančioms žemės valdų struktūras ir mažinančioms apleistos žemės plotus, įgyvendinti, patikėtinio funkcijas. Valstybinės žemės sklypai valdomi, naudojami ir jais disponuojama įstatymų nustatyta tvarka.