Archyvo paslaugos

Iki 2020 m. valstybės įmonės Valstybės žemės fondo archyve buvo saugoma įvairi planinė, ortofotinė, topografinė ir kita archyvinė medžiaga, datuojama nuo 1902 m. (sodybų atstatymo bei sodo bendrijų ir kolektyvinių sodų atribojimo planai, rajonų atribojimo bylos, archeologinių paminklų teritorijų planai, rajonų kultūros ir gamtos paminklų katalogai, buvusių dvarų ir palivarkų išdėstymo schemos, miškų ūkių atribojimo bylos, draustinių, parkų ir kiti įvairūs su žemėtvarka susiję archyviniai dokumentai). Dėl susipažinimo su šiais dokumentais arba jų kopijų išdavimo rekomenduojame kreiptis į šiuos dokumentus perėmusį Vilniaus regioninį valstybės archyvą, adresu O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7856, el. p. vilnius@archyvai.lt.

Pažymos apie darbą įmonėje išduodamos įprasta tvarka, dėl šių pažymų užsakymo ar kitų klausimų, susijusių su valstybės įmonės Valstybės žemės fondo archyviniais dokumentais, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Dėl paslaugų užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


El. paštas: info@vzf.lt
Telefonas: (8 5) 262 3000
Mob. telefonas: 8 626 71850