Archyvo paslaugos

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo archyve saugoma įvairi planinė, ortofotinė, topografinė ir kita archyvinė medžiaga, datuojama nuo 1902 m. Galime atlikti paiešką ir pateikti sodybų atstatymo bei sodo bendrijų ir kolektyvinių sodų atribojimo planų, rajonų atribojimo bylų, archeologinių paminklų teritorijų planų, rajonų kultūros ir gamtos paminklų katalogų, buvusių dvarų ir palivarkų išdėstymo schemų, miškų ūkių atribojimo bylų, draustinių, parkų ir kitų įvairių su žemėtvarka susijusių archyvinių dokumentų kopijas.

Dėl paslaugos užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


archyvarė Jelena Jakštienė
El. paštas: jelena.jakstiene@vzf.lt
Telefonas: 8 614 21269