Melioracijos kadastras ir valstybinė priežiūra

Teikiame tokias paslaugas:

• Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas – melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
• Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio (Mel_DR10LT) palaikymas ir kūrimas
• Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastras
• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizacija
• Melioracijos projektų skaitmeninimas

 

 

Melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros ataskaitos

Atliktų melioracijos ir polderių rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo ataskaitos

Informaciniai leidiniai

Praneškite apie melioracijos pažeidimus

Dėl paslaugų užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


El. paštas: melioracija@vzf.lt
Mob. telefonas: 8 614 77892