Melioracijos kadastras ir valstybinė priežiūra

Teikiame tokias paslaugas:

• Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas – melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinė priežiūra
• Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 žemių melioracinės būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio (Mel_DR10LT) palaikymas ir kūrimas
• Melioracijos statinių ir melioruotos žemės kadastras
• Melioruotos žemės ir melioracijos statinių inventorizacija
• Melioracijos projektų skaitmeninimas

 

 

Melioracijos darbų ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros ataskaitos

Atliktų melioracijos ir polderių rekonstravimo, remonto, priežiūros darbų bei šių darbų finansavimo ataskaitos

Informaciniai leidiniai