Žemės konsolidacija

Žemės konsolidacija (žemės sklypų perskirstymas) – tai specialus žemės tvarkymo procesas, kurio metu kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sutvarkytos viešosios erdvės ir viešoji infrastruktūra, ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės konsolidacijos proceso metu taip pat gali būti siekiama pagerinti rekreacinius, kaimo turizmo ir estetinius išteklius, suprojektuoti valstybinės žemės sklypus visuomenės poreikiams arba konkrečiam visuomenės poreikiui reikalingą teritoriją, kurioje esanti privati žemė iš žemės savininkų gali būti paimama visuomenės poreikiams teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės konsolidacijos projektas rengiamas kaimo gyvenamosiose vietovėse esančioms privačios, savivaldybės ir valstybinės žemės sklypų grupėms.

Žemės konsolidacijos projekto rengimo pagrindas yra žemės savininkų, savivaldybės tarybos ir valstybinės žemės patikėtinių prašymai, pateikiami valstybės įmonės Valstybės žemės fondo vadovui. Valstybės žemės fondo vadovas priima sprendimą dėl tikslingumo konsoliduoti valstybinės žemės sklypus ir dėl tikslingumo rengti žemės konsolidacijos projektą.

Preliminari projekto teritorija turi būti vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse ir apimti plotą, ne mažesnį kaip 100 hektarų. Pagrindiniai kriterijai, lemiantys preliminarios projekto teritorijos parinkimą ir projekto rengimo tikslingumą, yra galimybė įgyvendinti kuo daugiau žemės tvarkymo procese numatytų uždavinių.

Žemės konsolidacijos projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų. Esant žemės savininkų ir valdytojų prašymams, iš ES lėšų bus atliekami žemės konsolidacijos projekto metu pertvarkytų žemės sklypų tikslūs matavimai, apmokamos žemės sandorių ir notarinio tvirtinimo išlaidos, rengiami ir įgyvendinami techniniai projektai.

Žemės konsolidacijos metu galima:

  • pertvarkyti žemės sklypus (pakeisti vietą, plotą, ribas ir pan.);
  • suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus;
  • sustambinti žemės valdas ir pagerinti jų glaustumą;
  • sumažinti atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemės valdoje;
  • sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą;
  • nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus;
  • nustatyti aplinkos apsaugos priemones;
  • suprojektuoti sklypus viešojo intereso poreikių tenkinimui;
  • įgyvendinti kitus žemės, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės