Korupcijos prevencija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, valstybės įmonės Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) įgyvendina šias korupcijos prevencijos priemones:

Valstybės žemės fondo etikos kodeksas;
Valstybės žemės fondo skaidraus elgesio gairės;
Elgesio, susidūrus su neteisėtu atlygiu, rekomendacijos.

Subjektai, atsakingi už korupcijos prevenciją Valstybės žemės fonde:

Kovos su korupcija komisija
Komisijos pirmininkė: patarėja Rita Latvytė, el. p. rita.latvyte@vzf.lt, tel. nr. 8 614 68065;
Komisijos nariai:
Melioracijos skyriaus projektų vadovė Marytė Kmitienė, el. p. maryte.kmitiene@vzf.lt, tel. nr. 8 626 26275;
Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnioji ekonomistė Loreta Narkevičienė, el. p. loreta.narkeviciene@vzf.lt, tel. nr. 8 626 97077;
Žemėtvarkos darbų koordinavimo skyriaus teisininkė Sandra Staniulytė, el. p. sandra.staniulyte@vzf.lt, tel. nr. 8 626 78499;
Bendrųjų reikalų skyriaus jaunesnysis teisininkas Paulius Jonas Poteliūnas, el. p. paulius.poteliunas@vzf.lt, tel. nr. 8 618 51051.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kokios yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje.

Naudinga informacija: