Korupcijos prevencija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimo lygį, valstybės įmonės Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) įgyvendina šias korupcijos prevencijos priemones:

 

Valstybės žemės fondo etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas;
Valstybės žemės fondo skaidraus elgesio gairės;
Elgesio, susidūrus su neteisėtu atlygiu, rekomendacijos.

Subjektai, atsakingi už korupcijos prevenciją Valstybės žemės fonde:

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. GĮ-661 atsakingu asmeniu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įmonėje paskirta Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Atitikties pareigūnė Rita Latvytė, kontaktiniai duomenys el. p. rita.latvyte@vzf.lt, tel. nr. +370 614 68065.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikaltimus:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta, kokios yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas nustatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje.

Naudinga informacija: