Specialieji planai

Rengiame įvairius specialiuosius planus.

Žemėtvarkos schemos. Žemėtvarkos schema – specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, kuriame valstybės, savivaldybės ar vietovės lygmeniu įvardijami kaimo vietovių žemės naudmenų naudojimo ir tvarkymo prioritetai. Žemėtvarkos schemose gali būti planuojama:

  • teritorijos zonavimas pagal ūkinės veiklos kryptis, geriausiai atitinkančias vietovės gamtines ir ūkines sąlygas, numatant žemės ūkio veiklai naudotinas teritorijas, nepalankias ūkininkauti teritorijas ir teritorijas, kuriose žemę tikslinga apsodinti mišku;
  • gamtinio karkaso lokalizavimas ir ūkinės veiklos apribojimai, susiję su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymu ir bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimu;
  • melioracijos sistemų statybos ir rekonstrukcijos poreikis;
  • vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas ir papildymas;
  • ūkių žemės valdų perspektyvinės ribos.

Saugomų teritorijų sistemos ar jos dalių schemos, saugomų teritorijų ribų planai, saugomų teritorijų planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), saugomų teritorijų tvarkymo planai.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

Inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

Dėl paslaugos užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


El. paštas: info@vzf.lt
Telefonas: 8 52 623000
Mob. telefonas: 8 626 71850