Dirvožemio tyrimas, kartografavimas ir našumo nustatymas

  • Dirvotyra – mokslas apie dirvožemį, jo sandarą, sudėtį, savybes, geografinį paplitimą, susidarymo dėsningumus, vystymąsi ir reikšmę gamtoje, apie esminę dirvožemio savybę – derlingumą, būdus jam išsaugoti ir didinti.
  • Dirvožemis – ypač sudėtinga ir nuolat besivystanti ekosistema. Dirvožemio dangoje, apimančioje ne tik paviršinį sluoksnį, vyksta mechaniniai, fizikiniai, cheminiai, biologiniai reiškiniai.

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys Dirv_DR10LT sukurtas pagal sukauptus skirtingų metų archyvinius dirvožemio tyrimo medžiagos duomenis.

 

 

 

Dirvožemio skyriaus specialistai:

  • Papildo ir atnaujina dirvožemio duomenų bazę naujais tyrimo duomenimis, vadovaudamiesi klasifikacijos sistematiniais vienetais, suderintais su FAO-UNESCO Pasaulio dirvožemių legenda ir pagrindiniais nurodymais pasaulio dirvožemių ištekliams apibūdinti. Kaupia duomenis apie dirvožemių tipologinius vienetus ir granuliometrinę sudėtį, dirvožemių akmenuotumą, dirvožemių agrochemines savybes.
  • Įvertina dirvožemio savybių pokyčius, nustatyto jų kitimo ribas.
  • Kvalifikuotai paima dirvožemio horizontų pavyzdžius, atlieka specialiuosius dirvožemio laboratorinius tyrimus, reikalingus tam tikroms dirvožemio savybėms nustatyti: granuliometrinės sudėties, dirvožemio rūgštumo pH, hidrolitinio rūgštingumo, judraus aliuminio, judraus kalio, judraus fosforo kiekio ir kt.
  • Paruošia duomenis ir atlieka žemės našumo vertinimą.
  • Sudaro įvairaus mastelio tematinius žemėlapius: dirvožemio tipologinių vienetų, granuliometrinės sudėties, žemės našumo.

Dėl paslaugos užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su mumis


El. paštas: dirvozemis@vzf.lt
Mob. telefonas: 8 626 05967