Praneškite apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu

Informaciją apie galimai nesąžiningus valstybinės įmonės Valstybės žemės fondo darbuotojų veiksmus, galimus piktnaudžiavimo atvejus ar korupcijos apraiškas galite pranešti el. p. pranesk@vzf.lt, pateikti tiesiogiai Korupcijos prevencijos grupės vadovui arba siųsti paštu (Konstitucijos pr. 23(A korpusas), LT-08105 Vilnius, 3 aukštas, 325 kabinetas).

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas apie tyrimo rezultatus, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Kreipiantis raštu prašome nurodyti:
– darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
– veiksmus, kuriais pasireiškė korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti Jūsų nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų manymu, reikšmingus faktus.

Iš Jūsų gautus pranešimus nagrinės už Korupcijos prevenciją atsakingi asmenys. Pateikti duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus yra konfidenciali. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį, ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.