Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro generalinis direktorius, vykdydamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje (Personalo patikimumo užtikrinimas) nustatytus reikalavimus ir atsižvelgęs į rekomendacijas išdėstytas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2021 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. 4-01-8892 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“ 2023 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1V-307 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro pareigybių sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją (pareigybių sąrašas pridedamas).

Valstybės žemės fondo pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją