Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktorius, vykdydamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriuje (Personalo patikimumo užtikrinimas) nustatytus reikalavimus ir atsižvelgęs į rekomendacijas išdėstytas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2021 m. lapkričio 26 d. rašte Nr. 4-01-8892 „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“ 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. GĮ-663 „Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo“ patvirtino valstybės įmonės Valstybės žemės fondo pareigybių sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją (pareigybių sąrašas pridedamas).

Valstybės žemės fondo pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją