Praneškite apie korupciją

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnis nustatė prievolę valstybės tarnautojams ar jiems prilygintiems asmenims apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Asmuo gali pasirinkti savo nuožiūra, kuriai teisėsaugos institucijai – STT, prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai – pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio veiką. Pareiga įvykdoma, jeigu pranešimas pateikiamas bet kuriai iš jų.

Apie sunkias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas rekomenduojama pranešti STT, kuriai pavesta atlikti ikiteisminį tyrimą tokiose bylose.

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite šiais būdais:

  • www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;
  • atsiųsdami žinutę adresu: pranesk@stt.lt;
  • 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT“;
  • atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyrių (Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius), STT Kauno valdybą (S. Daukanto g. 4, LT-44307 Kaune, tel. (8 37 209424, el. p. kaunas@stt.lt)), STT Klaipėdos vadybą (Pilies g. 12A, LT-91234 Klaipėdoje, tel. (8 46) 310093, el. p. klaipeda@stt.lt), STT Panevėžio valdybą (Vasario 16-osios g. 22, LT-35169 Panevėžyje, tel. (8 45) 510171, el. p. panevezys@stt.lt), STT Šiaulių valdybą (Vytauto g. 87, LT-77155 Šauliuose, tel. (8 41) 521706, el. p. siauliai@stt.lt);
  • atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams (anksčiau nurodytais adresais)

Įmonėje užtikrinamos asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės, kurios nustatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme. Šios priemonės yra:

1. saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas;
2. asmens konfidencialumo užtikrinimas;
3. draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
4. teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
5. teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
6. atleidimas nuo atsakomybės.

Asmens konfidencialumo užtikrinimas ir draudimas daryti neigiamą poveikį taikomi nuo asmens pateiktos informacijos apie pažeidimą gavimo įstaigoje.