SVARBI INFORMACIJA:

Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį peržiūrėti bei pranešti apie apleistų žemių sutvarkymą galima internetinėje svetainėje www.geoportal.lt/az.

 

Kaip tinkamai sutvarkyti apleistas žemes Jūsų žemės sklype?

Naujienos

2022-08-08. Atnaujintas apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) atnaujino apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT). Šio rinkinio duomenys bus naudojami einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti. Pagal atnaujinto AŽ_DRLT duomenis, šiuo metu šalyje yra nustatytas 34 867 ha apleistos žemės ūkio naudmenų plotas. Tai sudaro beveik 1 proc. nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, apleistų žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvos Respublikos teritorijoje sumažėjo net 3,1 tūkst. ha. Plačiau…


2022-06-01. Valstybės žemės fondas patikslino apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje sistemingai atlieka apleistų žemių fiksavimo, tvarkymo bei duomenų atnaujinimo darbus. Jų vykdymo metu gauti duomenys kaupiami Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT), kuris periodiškai tikslinamas ir skelbiamas internete. Informuojame, kad š. m. gegužės 1 d. patikslintas AŽ_DRLT jau yra paviešintas ir jame galima pasitikrinti ar žemės savininkų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Plačiau…


2022-04-19. Informacija žemės sklypų savininkams bei naudotojams apie apleistas žemės saugomose teritorijose

AŽValstybės žemės fondas, 2021 m. atnaujino apleistų žemių duomenų rinkinį AŽ_DRLT.
Pažymėtina, kad pasitaiko atvejų, kai žemės sklypų savininkai neteisingai interpretuoja apleistas žemes saugomose teritorijose.

Informuojame, kad vadovaujantis Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktu, apleistos žemės negali būti nustatomos Saugomų teritorijų valstybės kadastro gamtinių rezervatų ir telmologinių draustinių erdviniuose objektuose. Plačiau…


2021-12-15. Atnaujintas apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų rinkinys

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas š.m. gruodžio pradžioje baigė tikslinti 2021 metų apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų rinkinį AZ_DRLT. Tikslinimas buvo atliekamas vadovaujantis fizinių bei juridinių asmenų pateiktais prašymais dėl jų sutvarkytų apleistų žemės plotų.

Daugiausiai kreipėsi Vilniaus, Utenos, Molėtų, Biržų bei Ignalinos rajono savivaldybių gyventojai. 2021 metais gautų pranešimų skaičius iki ataskaitinio laikotarpio (iki gruodžio 1 d.) buvo 472. Diagramoje pavaizduotas asmenų prašymų skaičius periodais dėl apleistų žemių panaikinimo, žemės ūkio paskirties sklypuose. Plačiau…


2021-10-18. Žemės savininkų dėmesiui dėl žemės mokesčių!

AŽValstybės žemės fondas primena šalies fiziniams bei juridiniams asmenims apie artėjantį žemės mokestį 2021 m. už jūsų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus.

Primename, jog kiekvienais metais, lapkričio mėnesį asmenys gauna žemės mokesčio paskaičiavimo aktą, kuris jiems neretai sukelia nemažai neaiškumo bei diskusijų.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 punkte yra nustatyta, kad apleistos žemės ūkio naudmenos – sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę, žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Plačiau…


2021-06-03. Žemės savininkų ir naudotojų dėmesiui dėl apleistų žemės plotų sutvarkymo!

AŽValstybė įmonė Valstybės žemės fondas atnaujino apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį ir patikslino apleistų žemės ūkio naudmenų plotus. 2021 m. gegužės 1 d. duomenimis, šalyje nustatyta 38,6 tūkst. ha apleistos žemės plotų.

Atlikus duomenų rinkinio tikslinimą pagal žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis, 2020 m. ortofotografinio žemėlapio ORT10LT duomenis, atsižvelgiant į ekologiniu požiūrių svarbių vietovių plotų pakeitimus, taip pat atlikus patikslinimus pagal kosminio vaizdo spektrabangines nuotraukas bei atlikus patikrinimų vietovėje darbus, gautas baigtinis apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys AŽ_DRLT. Plačiau…


2021-02-08. Valstybės žemės fondo 2020 m. atlikti apleistų žemės plotų tvarkymo darbai

AŽPagal „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos infrastruktūros vystymas“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ Valstybės žemės fondas sudarė 2020 m. apleistų žemių duomenų rinkinį AŽ_DRLT.

Programos tikslas nuotoliniais kartografavimo metodais nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemės ūkio naudmenų plotus, interpretuojant Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus spektrabanges palydovines nuotraukas.

2020 m. apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo darbai susideda iš šių etapų:
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis;
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal 2019 m. bei 2020 m. ortofotografinius žemėlapius ORT10LT;
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimus;
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas;
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal pateiktus gyventojų prašymus;
• AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal vietovėje gautus duomenis.

Plačiau…


2020-12-23. Atnaujintas apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų rinkinys AZ_DRLT

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas sėkmingai užbaigė 2020 metų IV etapo (nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d.) Apleistų žemės ūkio naudmenų duomenų AŽ_DRLT rinkinio tikslinimą. 2020 metais iš viso buvo gauta daugiau nei 1 tūkst. šalies gyventojų pranešimų apie jų sutvarkytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus. Pažymėtina, kad kaip ir III etapo metu, didžioji dalis apleistų žemės plotų buvo patikslinti atsižvelgiant į asmenų pateiktus pranešimus apie tokių plotų sutvarkymą.

Daugiausiai, net 400 užregistruotų pranešimų apie apleistų plotų sutvarkymą yra fiksuota Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Plačiau…


2020-10-20. Žemės sklypų savininkų dėmesiui

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas primena, kad kiekvienų metų spalio mėnesį, visi šalies asmenys, nuosavybės teise valdantys žemės ūkio paskirties žemės sklypus, gauna paskaičiuotą žemės mokestį, kurį privalo sumokėti ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Plačiau…


2020-07-28. Atnaujinti šalyje nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotai

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas atliko 2020 m. apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT atnaujinimo darbus. Šiuo metu gyventojai internetiniame portale www.geoportal.lt gali pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų.
2020 m. liepos 1 d. šalyje yra nustatyta 48,16 tūkst. ha apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Tai sudaro 1,4 % nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Plačiau…


2020-05-20. Dėl apleistų žemių plotų tinkamo sutvarkymo

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas ragina žemės sklypų savininkus iki šių metų liepos 1 d. imtis priemonių ir tinkamai sutvarkyti jų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kuriuose yra apleistų žemių plotų. Plačiau…2020-05-11. Atliekami apleistų žemių duomenų bazės tikslinimai

AŽNuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuris nustatė galimas veiklas specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose bei buvo atlikti pakeitimai Želdynų įstatyme. Atsižvelgdamas į tai, Žemės ūkio ministras įsakymu patikslino Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Plačiau…


2020-05-06. Žemės sklypų savininkų dėmesiui dėl apleistų žemių plotų nustatymo

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2020 m. labai aktyviai vykdo apleistų žemių tikrinimą vietovėje.
Šiais metais jau gauta daugiau nei 350 šalies gyventojų prašymų panaikinti jiems nustatytų apleistų žemės statusą.
Pažymėtina, jog atlikus patikrinimus vietovėje pastebėta, kad dalis žemės sklypų savininkų dažnai klaidingai interpretuoja apleistų žemių sąvoką.
Neretai, nuvykus į vietą, užfiksuojamos nepilnai sutvarkytos apleistos teritorijos. Plačiau…


2020-03-05. Valstybės žemės fondas atlieka apleistų žemių plotų tikslinimą pagal 2019 m. žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis

AŽValstybės žemės fondas, atliekant jai pavestą valstybės deleguotą funkciją pastoviai bei sistemingai atlieka apleistų žemių apskaitos bei tvarkymo darbus. Apleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašas reglamentuoja apleistų žemės ūkio naudmenų nustatymo, duomenų apie apleistas žemės ūkio naudmenas atnaujinimo, apdorojimo ir teikimo suinteresuotoms institucijoms reikalavimus, o Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį sudaro apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys – apleistų žemių sluoksnis, kuriame saugoma grafinė ir atributinė informacija. Plačiau…


2019-05-30. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas siūlo žemės sklypų savininkams pasitikrinti ar jų turimuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų.

AŽValstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) informuoja žemės sklypų savininkus, kad iki 2019 m. liepos 1 d. jie pagal atnaujintą Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį dar gali susitvarkyti jų valdomuose žemės ūkio paskirties žemės sklypų plotuose nustatytus apleistus plotus.

Informuojame, jog pagal žemės sklypų savininkų pranešimus apie nustatytų apleistų žemės ūkio paskirties naudmenų plotų netikslumus bei pasikeitimus, gautus iki 2019 m. liepos 1 d., gali būti tikslinamas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuris taip pat naudojamas ir žemės mokesčiui apskaičiuoti, todėl žemės sklypų savininkai iki š.m. liepos 1 d. suskubę susitvarkyti nustatytus apleistus žemės plotus ir apie tai iki minėto termino pranešę Valstybės žemės fondui, išvengtų ir didesnių žemės mokesčių. Plačiau…