Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas siūlo žemės sklypų savininkams pasitikrinti ar jų turimuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų

2019-05-30

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) informuoja žemės sklypų savininkus, kad iki 2019 m. liepos 1 d. jie pagal atnaujintą Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį dar gali susitvarkyti jų valdomuose žemės ūkio paskirties žemės sklypų plotuose nustatytus apleistus plotus.

Informuojame, jog pagal žemės sklypų savininkų pranešimus apie nustatytų apleistų žemės ūkio paskirties naudmenų plotų netikslumus bei pasikeitimus, gautus iki 2019 m. liepos 1 d., gali būti tikslinamas Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys, kuris taip pat naudojamas ir žemės mokesčiui apskaičiuoti, todėl žemės sklypų savininkai iki š.m. liepos 1 d. suskubę susitvarkyti nustatytus apleistus žemės plotus ir apie tai iki minėto termino pranešę Valstybės žemės fondui, išvengtų ir didesnių žemės mokesčių.

Norime pažymėti, kad nustatytiems apleistų žemės ūkio naudmenų plotams gali būti taikomas didesnis žemės mokesčio tarifas (iki 4 procentų žemės mokestinės vertės), kurį, Žemės mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, tvirtina rajonų bei miestų savivaldybių tarybos.

Taip pat informuojame žemės sklypų savininkus, kad visi pranešimai apie nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenų netikslumus, gauti po 2019 metų liepos 1 d., bus naudojami tik kitų metų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenims atnaujinti ir žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Apleista žemė – tai sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais.

Lietuvoje iš viso yra nustatyta 52 373 ha apleistos žemės. Tai sudaro apie 1,5 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

Daugiausiai apleistos žemės plotų yra šiaurrytinėje, rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse – iki 5 proc. bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Tai nulemia didesnis miškingumas bei ežeringumas, kalvotas reljefas, mažas dirvožemio našumo balas.

Atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus paskelbta:

Pranešimai apie netikslumus bei pasikeitimus Valstybės žemės fondui gali būti teikiami:

  • naudojantis Lietuvos erdvinės informacijos portalo elektroninėmis paslaugomis www.geoportal.lt/az;
  • paraiškų priėmimo informacinės sistemos interneto svetainėje paseliai.vic.lt;
  • tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį) arba registruotu laišku Valstybės žemės fondui, adresu Konstitucijos pr. 23 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, el. paštu – apleistoszemes@vzf.lt, arba tel. 8 682 36 302.

Atkreipiame žemės savininkų dėmesį į tai, kad jie, pagal atnaujintą Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį, pastebėję, kad jų nuosavybės teise valdomame žemės sklype yra nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos, jie turi teisę bei galimybę:

  • kuo greičiau sutvarkyti apleistą teritoriją ir apie informuoti Valstybės žemės fondą, el.p. apleistoszemes@vzf.lt, arba telefonu 8 682 36302 (atkreiptinas dėmesys, kad dėl saugotinų želdinių kirtimo reikia kreiptis leidimo į seniūniją pagal žemės buvimo vietą. Jei žemės sklype auga tik krūmai, leidimo tvarkymui nereikia);
  • patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, pagal matininkų atliktus žemės sklypo kadastrinius (geodezinius) matavimus.

Atnaujinus žemės sklypo kadastro duomenis, apie tai nedelsiant reikėtų pranešti Valstybės žemės fondui. Pažymime, kad miško žemė nėra priskiriama apleistai žemei.

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 ,,Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20.2.3. punktą, Apleistų žemių plotus Valstybės žemės fondas gali patikslinti ir tais atvejais, kai žemės savininkas pateikia Kaimo plėtros žemėtvarkos projektą miškui įveisti ne miško žemėje, parengtą vadovaujantis Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (bei vėlesniais šio dokumento pakeitimais) ar Miško želdinimo ir žėlimo projektą, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 „Dėl miško įveisimo ne miško žemėje“ (bei vėlesniais šio dokumento pakeitimais), kuriuose būtų išskirtos ir pažymėtos miško teritorijos.