Žemės savininkų dėmesiui dėl žemės mokesčių!

2021-10-18

Valstybės žemės fondas primena šalies fiziniams bei juridiniams asmenims apie artėjantį žemės mokestį 2021 m. už jūsų nuosavybės teise valdomus žemės sklypus.

Primename, jog kiekvienais metais, lapkričio mėnesį asmenys gauna žemės mokesčio paskaičiavimo aktą, kuris jiems neretai sukelia nemažai neaiškumo bei diskusijų.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 punkte yra nustatyta, kad apleistos žemės ūkio naudmenos – sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę, žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Taip pat pažymime, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 str. 1 punkte yra įtvirtinta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

Pažymėtina, jog žemės ūkio paskirties sklypo pagrindinė paskirtis – žemės ūkio veikla. Nevykdant žemės sklype jokios ūkinės veiklos, laikui bėgant žemės ūkio naudmenos savaime apauga sumedėjusias augalais. Tokie plotai vadinami apleistomis žemės ūkio naudmenomis.

Žemiau esančioje žemėlapio ištraukoje galima stebėti dirbamų žemės ūkio naudmenų apaugimą sumedėjusias augalais:

AŽ pasikeitimai

Aukščiau pateiktos raidos analizė yra vadinama apleistų žemių nustatymu nuotoliniais kartografavimo metodais.

Šiuo atveju analizuojamas ortofotografinis žemėlapis, tačiau žemiau pateiktoje ištraukoje pavaizduojamas to pačio ploto žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos fragmentas:

AŽ

Apibendrinant paaiškiname, jog nuotoliniai kartografavimo metodai tai ortofotografinio žemėlapio ir/arba žemės paviršiaus palydovinių nuotraukų analizė.

Svarbu paminėti, kad Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punkte yra nustatyta, kad einamųjų kalendorinių metų AŽ_DRLT (apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdviniai duomenys), naudojamas einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti, tikslinamas tik pagal iki liepos 1 d. gautus pranešimus apie AŽ_DRLT netikslumus.

Tai reiškia, kad asmenys nespėję pranešti apie apleistų žemių sutvarkymą iki liepos 1 dienos vis dar gaus padidintą žemės mokestį.

Tačiau atkreipiame žemės savininkų dėmesį į tai, kad jeigu iki š. m. gruodžio 1 d. jie apleistus žemės plotus tinkamai sutvarkys ir apie sutvarkymą informuos Valstybės žemės fondą, asmuo galės sumokėtą permoką susigrąžinti 2022 m. pavasarį, deklaruodami savo pajamas. Taigi, asmenys, gavę padidintą žemės mokestį už apleistus savo turimus žemės plotus, dar turi laiko juos tinkamai susitvarkyti ir apie tai iš karto nedelsdami informuoti Valstybės žemės fondą.

Apie tinkami sutvarkytus apleistus plotus asmenys turėtų pranešti el. paštu: apleistoszemes@vzf.lt arba telefonu 8 682 36 302. Pageidautina informuoti el. paštu, nes taip bus galima operatyviau išnagrinėti visus asmenų pateiktus prašymus.