Valstybės žemės fondo 2020 m. atlikti apleistų žemės plotų tvarkymo darbai

2021-02-08

Pagal „Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos infrastruktūros vystymas“ programos priemonę „Žemės informacinės sistemos plėtra ir palaikymas“ Valstybės žemės fondas sudarė 2020 m. apleistų žemių duomenų rinkinį AŽ_DRLT.

Programos tikslas nuotoliniais kartografavimo metodais nustatyti Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemės ūkio naudmenų plotus, interpretuojant Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus spektrabanges palydovines nuotraukas.

2020 m. apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo darbai susideda iš šių etapų:

1. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis

Valstybės žemės fondas, pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) pateiktus 2019 m. žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų deklaravimo duomenis išrūšiavo pagal ploto kriterijų. Paliktos nagrinėti teritorijos, kurių plotas didesnis nei 70 kv. m. Nustatyta, kad tokių teritorijų 2019 metais buvo net apie 8,2 tūkst. Dėl naujai uždeklaruotų dirbamų žemės plotų bei senų plotų nežymių pasikeitimų atsirado identifikuotų apleistų žemių bei deklaruotų plotų persidengimas. Bendras apleistų žemių bei deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų persidengimas sudarė 162 hektarus. Apleistų žemių plotas, po persidengiamų plotų sutvarkymo apytiksliai sumažėjo 100 hektarų.

2. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal 2019 m. bei 2020 m. ortofotografinius žemėlapius ORT10LT

Tikslinant AŽ_DRLT duomenų rinkinį buvo naudojami 2018, 2019 bei 2020 metų ortofotografiniai žemėlapiai.

AZ orto

Nagrinėjama teritorija 3 metų laikotarpyje buvo sutvarkyta, pašalinti augantys sumedėję augalai – medžiai bei krūmai. Atsižvelgiant į plotų pasikeitimą bei apleistų žemės ūkio naudmenų sutvarkymą apleistų žemių statusas šiai teritorijai buvo panaikintas. Teritorijų, kurios buvo užfiksuotos 2020 metų ortofotografiniame žemėlapyje – vakarinių Lietuvos rajonų tikslinimas buvo efektyvesnis dėl to, kad vietovėje esančių gamtinių objektų fiksavimas vyko šiais metais. Kur kas sudėtingiau buvo atlikti šiaurinės Lietuvos dalies apleistų žemės ūkio naudmenų tikrinimą dėl pasenusio ortofotografinio žemėlapio.

3. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimus

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuris nustatė galimas veiklas specialiosios žemės naudojimo sąlygos paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose. Nuo šiol sumedėjusiais augalais (medžiais, krūmais, krūmokšniais, puskrūmiais, lianomis ir žoliniais augalais) apaugę, žemės plotai, kurie patenka į paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas gali būti laikomi apleistų žemių plotais. Atsižvelgiant į teises aktų pakeitimus, 2020 m. buvo peržiūrėti visų želdinių ir paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų erdviniai duomenys ir patikslinta apleistų žemių duomenų bazė.

4. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal kosminio vaizdo spektrabanges nuotraukas

Visos Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemės ūkio naudmenų plotai nustatomi nuotoliniais kartografavimo metodais, interpretuojant Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovines nuotraukas (toliau – SŽPV). SŽVP tai aukštos skiriamosios gebos (10 m, 20 m, 60 m) optines nuotraukos, kurias sudaro 13 spektro juostų. Įvairiai kombinuojant spektrines juostas arba panaudojant įvairius algoritmus tiriama sausumos teminė sritis. Apleistų žemių erdvinių duomenų tikrinimui naudojamos 10 m skiriamosios gebos nuotraukos bei 832 juostų kompozicinė nuotrauka. 2020 metu AŽ_DRLT duomenų tikslinimas vykdomas analizuojant 2020 metų spektrabangių nuotraukų pasikeitimus, bei naudojant naujausią ortofotografinę medžiagą. Vykdant darbą ieškomi žemės dangos pokyčiai tarp skirtingų datų spektrabangių nuotraukų. Pagal spektrabangėse nuotraukose rastus žemės dangos pasikeitimus yra tikslinami apleistos žemės kontūrai. Didžioji dalis pasikeitimų – sutvarkytos arba dalinai sutvarkytos buvusios apleistos žemės.

5. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal pateiktus gyventojų prašymus

Didžioji dalis apleistų žemės plotų 2020 metais buvo patikslinti, atsižvelgiant į fizinių bei juridinių asmenų pateiktus prašymus ir pastabas bei naudojantis valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenimis. Per 2020 metus gauta virš 1000 gyventojų prašymų. Daugiausiai užregistruotų pranešimų apie apleistų žemių plotų sutvarkymą yra registruota Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 395 prašymų.

ASMENŲ PATEIKTŲ PRAŠYMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL RAJONŲ SAVIVALDYBES

AŽ 2020 prašymai

6. AŽ_DRLT duomenų tikslinimas pagal vietovėje gautus duomenis

Visi gauti iš gyventojų prašymai buvo išnagrinėti, didžioji dauguma tokių pranešimų pasitvirtino – nurodytose vietose apleistos žemės buvo panaikintos. Patikrą vietoje atliekame tais atvejais, kai pagal žemės paviršiaus palydovines nuotraukas nėra galimybės patvirtinti pranešime nurodyto netikslumo. Taip pat vietoje tikrinamos neaiškios teritorijos, kai kameraliai negalima nustatyti ar teritorija yra apleista. Nagrinėjamas apleistos žemės plotas fiksuojamas fotoaparatu, kuris į nuotraukų parametrus įrašo fotografavimo laiką, koordinates ir fotografavimo kryptį. Padarytos nuotraukos sukeliamos į duomenų bazę. Patikros metu vietovėje nustačius sutvarkytus plotus, tikslinami apleistų žemių plotai. Jeigu atlikus patikrą vietovėje nustatyta, kad apleistų žemių plotai sutvarkyti netinkamai, arba visgi nesutvarkyti, patikros metu padarytos fotofiksacijos kaupiamos ir saugomos duomenų bazėje. Per 2020 metus buvo aplankyta virš 530 vietų ir padaryta virš 2200 nuotraukų.

AZ 2020 patikrinimai

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų erdvinių duomenų rinkinio sukūrimas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdomas atskiromis savivaldybėmis, atsižvelgiant į jų ribas. Sutvarkius visus duomenis savivaldybių teritorijose, visi duomenys sujungiami į vieną sluoksnį. Sujungus duomenis į vieną sluoksnį, papildomai peržiūrimos savivaldybių teritorijų susijungimo vietos, siekiant eliminuoti klaidas galėjusias atsirasti dėl apleistos žemės plotų susijungimo tarp skirtingų savivaldybių.

Atlikus duomenų rinkimo tikslinimo pagal 2020 m. ortofotografinio žemėlapio ORT10LT duomenis bei atlikus patikrinimo vietovėje darbus, gautas galutinis apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys AŽ_DRLT.

Pagal atnaujinto apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT duomenis 2020 m. gruodžio 1 dienai apleistos žemės ūkio naudmenos Lietuvos Respublikos teritorijoje užima apie 46977 ha.

APLEISTŲ ŽEMIŲ PASISKIRSTYMAS RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOSE PROCENTAIS, NUO ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ PLOTO (LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS FONDAS, 2020 M.)

Savivaldybė Apleista žemė, ha
Akmenės 443,7
Alytaus 1479,6
Alytaus m. 79,1
Anykščių 2055,6
Birštono 161,8
Biržų 809,6
Druskininkų 535,0
Elektrėnų 516,9
Ignalinos 1958,2
Jonavos 636,7
Joniškio 29,8
Jurbarko 422,3
Kaišiadorių 1097,9
Kalvarijos 193,3
Kauno 654,9
Kauno m. 51,5
Kazlų Rūdos 385,5
Kėdainių 497,0
Kelmės 802,3
Klaipėdos 568,6
Klaipėdos m. 95,6
Kretingos 217,1
Kupiškio 417,1
Lazdijų 1615,9
Marijampolės 135,3
Mažeikių 283,5
Molėtų 2835,8
Pagėgių 146,2
Pakruojo 166,1
Palangos m. 38,3
Panevėžio 603,8
Panevėžio m. 52,0
Pasvalio 193,2
Plungės 335,1
Prienų 598,2
Radviliškio 238,6
Raseinių 456,7
Rietavo 239,0
Rokiškio 2151,4
Skuodo 163,5
Šakių 359,9
Šalčininkų 1212,1
Šiaulių 818,0
Šiaulių m. 104,7
Šilalės 590,7
Šilutės 471,4
Širvintų 1504,1
Švenčionių 1069,4
Tauragės 706,7
Telšių 437,2
Trakų 2448,2
Ukmergės 1946,9
Utena 2232,5
Varėnos 1670,5
Vilkaviškio 453,1
Vilniaus 3518,9
Vilniaus m. 480,5
Visagino 8,6
Zarasų 2581,6
Iš viso: 46976,7

„Žemės tvarkymas ir administravimas bei geografinės informacijos infrastruktūros vystymas“ programą Valstybės žemės fondo vykdo nuo 2013 metų.

Pažymėtina, kad per visą laikotarpį apleistų žemių plotai šalyje sumažėjo beveik 4 kartus. Atkreipiame dėmesį, jog Valstybės žemės fondo įdėto darbo bei pastangų dėka per 2020 metus šalyje sumažėjo net 2086 ha apleistų žemių.

ŠALYJE APLEISTŲ ŽEMĖS PLOTŲ POKYTIS NUO 2013 M. IKI 2021 M.

AŽ pokytis 2013-2020