Žemės sklypų savininkų dėmesiui dėl apleistų žemių plotų nustatymo

2020-05-06

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2020 m. labai aktyviai vykdo apleistų žemių tikrinimą vietovėje.

Šiais metais jau gauta daugiau nei 350 šalies gyventojų prašymų panaikinti jiems nustatytų apleistų žemės statusą.

Pažymėtina, jog atlikus patikrinimus vietovėje pastebėta, kad dalis žemės sklypų savininkų dažnai klaidingai interpretuoja apleistų žemių sąvoką.

Neretai, nuvykus į vietą, užfiksuojamos nepilnai sutvarkytos apleistos teritorijos. Žemiau pateiktoje nuotraukoje pavaizduotas netinkamas apleistų žemių ploto sutvarkymas, kada iškirsti tik nedideli krūmai bei nereikšmingi želdynai, bet palikti dideli medžiai – beržai.

Apleistos žemės

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, toks teritorijos išvalymas traktuojamas kaip nesutvarkytas plotas, todėl šis plotas laikomas apleistos žemės plotu.

Pažymėtina, jog apleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Apleistos žemės nenustatomos: kelių, gatvių, geležinkelių, hidrografijos, užstatytų teritorijų, pastatų, pažeistos žemės, pelkių bei miško kvartalinių linijų ir proskynų, takšančiųjų miško žemės sklypų ribų bei  gamtinių rezervatų ir telmologinių draustinių erdviniuose objektuose.