Atnaujinti šalyje nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotai

2020-07-28

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atliko 2020 m. apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinio AŽ_DRLT atnaujinimo darbus. Šiuo metu gyventojai internetiniame portale www.geoportal.lt gali pasitikrinti, ar jų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų.

2020 m. liepos 1 d. šalyje yra nustatyta 48,16 tūkst. ha apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Tai sudaro 1,4 % nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

AZ statistika

Didžioji dalis apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nuo 2020 m. gegužės 1 d. buvo patikslinti atsižvelgiant į fizinių bei juridinių asmenų pateiktus prašymus, kuriuose pranešama apie apleistų plotų sutvarkymą arba prašoma tikslinti apleistos žemės plotus, dėl žemės sklypuose pasikeitusių žemės ūkio naudmenų, žemės sklypų savininkams atlikus patikslinimus valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastre ir registre.

Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gegužės 1 d. buvo gauti 351 asmenų prašymai, o nuo 2020 m. gegužės 2 d. iki 2020 m. liepos 1 d. buvo gauti 334 asmenų prašymai.

Pažymėtina, jog visi gauti asmenų prašymai apie sutvarkytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus registruojami ir kiekvienai rajono savivaldybės teritorijai sudaromas tikrinamų vietų maršrutas. Lygiagrečiai sudaromi ir tikrinamų vietų maršrutai apleistų žemės ūkio naudmenų plotams, kurių nepavyko atpažinti nuotoliniais kartografavimo metodais. Kai nėra galimybės patvirtinti pranešime nurodyto netikslumo kameraliai, yra atliekama patikra vietoje.

Nagrinėjamas apleistos žemės plotas fiksuojamas fotoaparatu, kuris į nuotraukų parametrus įrašo fotografavimo laiką, koordinates ir fotografavimo kryptį. Padarytos nuotraukos sukeliamos į duomenų bazę. Patikros metu vietovėje nustačius sutvarkytus plotus, tikslinami apleistų žemių plotai. Jeigu atlikus patikrą vietovėje nustatyta, kad apleistų žemių plotai sutvarkyti netinkamai, arba visgi nesutvarkyti, patikros metu padarytos fotofiksacijos kaupiamos ir saugomos duomenų bazėje.

Lietuvos Respublikos teritorijoje tikrinant apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo kokybę ir tikslinant apleistų žemių duomenų rinkinį AŽ_DRLT pagal gyventojų pateiktus prašymus nuo 2020 m. gegužės 14 d. iki 2020 m. liepos 13 dienos aplankytos 177 vietos ir padaryta 620 nuotraukų.

Daugiausiai, net 314 užregistruotų pranešimų apie apleistų žemių plotų sutvarkymą yra registruota Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Gausų pranešimų kiekį šioje savivaldybėje lemia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos intensyvus žemės sklypų savininkų informavimas apie jų valdomuose žemės sklypuose esančius apleistus žemių plotus.