Valstybės žemės fondas patikslino apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį

2022-06-01

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje sistemingai atlieka apleistų žemių fiksavimo, tvarkymo bei duomenų atnaujinimo darbus. Jų vykdymo metu gauti duomenys kaupiami Apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinyje AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT), kuris periodiškai tikslinamas ir skelbiamas internete. Informuojame, kad š. m. gegužės 1 d. patikslintas AŽ_DRLT jau yra paviešintas ir jame galima pasitikrinti ar žemės savininkų valdomuose žemės sklypuose nėra nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų.

Pažymėtina, kad apleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais.

Nustatyti ir apdoroti duomenys apie apleistas žemės ūkio naudmenas naudojami žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnį, už asmenų nuosavybės teise valdomus apleistus žemės ūkio paskirties plotus nustato žemės mokesčio tarifą nuo 0,01 iki 4 % žemės mokestinės vertės. Siekiant išvengti padidinto žemės mokesčio žemės sklypų savininkai privalo sutvarkyti apleistą žemę arba atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenis ar pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir apie tai informuoti Valstybės žemės fondą.

Atkreipiame žemės sklypų savininkų ir naudotojų dėmesį, kad einamųjų kalendorinių metų AŽ_DRLT, naudojamas einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti, tikslinamas tik pagal iki liepos 1 d. gautus fizinių ir juridinių asmenų pranešimus apie AŽ_DRLT netikslumus. Dėl šios priežasties asmenys, nespėję pranešti apie apleistų žemių sutvarkymą arba atnaujintus žemės sklypo kadastro duomenis iki š. m. liepos 1 d., gaus padidintą žemės mokestį.

Visi asmenys, norintys pasitikrinti identifikuotus apleistų žemių plotus savo valdomuose žemės sklypuose, gali tai padaryti peržiūrėję atnaujintą AŽ_DRLT internetinėje svetainėje www.geoportal.lt/az. Pažymime, kad šie duomenys nuolat tikslinami, todėl iki š. m. liepos 1 d. apleistų žemės ūkio naudmenų plotai AŽ_DRLT gali kisti.

Valstybės žemės fondui gavus informaciją iš fizinių ir juridinių asmenų apie sutvarkytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus, pirmiausiai atliekama patikra nuotoliniu būdu – interpretuojamos naujausios Lietuvos Respublikos teritorijos žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos. Nepavykus nustatyti apleistų žemės ūkio naudmenų sutvarkymo darbų nuotoliniais kartografavimo metodais, atliekama patikra vietovėje. Patikros metu nustačius, kad apleistų žemės ūkio naudmenų plotai buvo sutvarkyti, t.y. pašalinti sumedėję augalai, tikrinami plotai pašalinami iš AŽ_DRLT. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. gauti 95 gyventojų pranešimai apie AŽ_DRLT netikslumus.

AŽ 202206
Fizinių ir juridinių asmenų pranešimai apie AŽ_DRLT netikslumus

Patikros vietovėje taip pat vykdomos, kai atliekant apleistų žemių erdvinės duomenų bazės tikslinimo darbus iškyla interpretavimo neaiškumų (pvz.: neryškios žemės paviršiaus palydovinės nuotraukos dėl didelio debesuotumo).

Tikrinant apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo kokybę ir tikslinant AŽ_DRLT pagal gyventojų pateiktus pranešimus apie apleistų žemių netikslumus (ploto, ribos, situacijos pasikeitimus ir pan.), kurių nepavyko nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d. aplankytos net 68 vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

AŽ 202206
Apleistų žemės ūkio naudmenų tikrinimo vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje

Pagal atnaujinto AŽ_DRLT duomenis 2022 m. gegužės 1 d. apleistos žemės ūkio naudmenos Lietuvos Respublikos teritorijoje užima 35 738 ha. Tai net 1627 ha mažiau nei 2021 m. gruodžio 1 d.

AŽ 202206
Apleistos žemės ūkio naudmenos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 – 2022 m. laikotarpyje (hektarais)

Apleistų žemės ūkio naudmenų užimami plotai šalies savivaldybių teritorijose bei jų procentas nuo žemės ūkio naudmenų ploto:

Savivaldybė Apleista žemė, ha % nuo bendro žemės ūkio naudmenų ploto*
Akmenės 351,5 0,7
Alytaus 1220,4 1,6
Alytaus m. 71,2 12,1
Anykščių 1610,6 1,7
Birštono 160,3 3,7
Biržų 480,7 0,5
Druskininkų 419,1 5,1
Elektrėnų 266,1 1,2
Ignalinos 1606,7 2,7
Jonavos 502,9 1,2
Joniškio 18,3 0,0
Jurbarko 321,0 0,4
Kaišiadorių 680,4 1,2
Kalvarijos 139,9 0,4
Kauno 435,8 0,6
Kauno m. 63,5 3,3
Kazlų Rūdos 290,2 1,8
Kėdainių 386,6 0,4
Kelmės 543,2 0,6
Klaipėdos 429,2 0,6
Klaipėdos m. 53,1 2,7
Kretingos 143,8 0,3
Kupiškio 316,6 0,5
Lazdijų 1312,8 2,3
Marijampolės 79,0 0,1
Mažeikių 212,7 0,3
Molėtų 2324,4 3,9
Pagėgių 80,8 0,2
Pakruojo 119,1 0,1
Palangos m. 39,2 1,7
Panevėžio 437,2 0,4
Panevėžio m. 54,0 3,8
Pasvalio 118,2 0,1
Plungės 285,7 0,5
Prienų 510,5 0,9
Radviliškio 184,9 0,2
Raseinių 354,1 0,3
Rietavo 161,1 0,7
Rokiškio 1586,0 1,6
Skuodo 121,2 0,2
Šakių 277,3 0,3
Šalčininkų 985,1 1,6
Šiaulių 548,6 0,6
Šiaulių m. 101,2 8,8
Šilalės 534,2 0,7
Šilutės 316,1 0,4
Širvintų 1146,9 2,4
Švenčionių 872,7 2,0
Tauragės 536,3 0,9
Telšių 331,9 0,4
Trakų 1213,1 3,1
Ukmergės 1502,1 2,0
Utenos 1781,6 3,1
Varėnos 1356,8 2,9
Vilkaviškio 274,9 0,3
Vilniaus 2838,2 3,4
Vilniaus m. 367,7 5,2
Visagino 7,9 3,8
Zarasų 2254,3 4,8
Iš viso: 35738,8 1,1

* – Lietuvos Respublikos žemės fondas, 2022 m.

2022 m. gegužės 1 d. apleistų žemės ūkio naudmenų plotai sudaro 1,1 proc. šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto.

Valstybės žemės fondas ragina visus žemės sklypų savininkus ir naudotojus susitvarkyti apleistus žemės ūkio naudmenų plotus jų valdomuose žemės sklypuose arba atnaujinti apleisto žemės sklypo kadastro duomenis ir ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d. Valstybės žemės fondą informuoti apie tai vienu iš šių būdų:

1. Per internetinį portalą www.geoportal.lt/az (žemės sklypo paiešką atlikite pagal unikalų sklypo numerį)
2. Parašyti elektroninį laišką adresu apleistoszemes@vzf.lt
3. Pateikti užklausą www.apleistoszemes.lt/kontaktai/
4. Paskambinti telefonu 8 682 36302