Atnaujintas apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys

2022-08-08

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) atnaujino apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT). Šio rinkinio duomenys bus naudojami einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti. Pagal atnaujinto AŽ_DRLT duomenis, šiuo metu šalyje yra nustatytas 34 867 ha apleistos žemės ūkio naudmenų plotas. Tai sudaro beveik 1 proc. nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, apleistų žemės ūkio naudmenų plotai Lietuvos Respublikos teritorijoje sumažėjo net 3,1 tūkst. ha.

AŽ 202208
2022 m. liepos 1 d. apleistų žemės ūkio naudmenų plotų pasiskirstymas šalies savivaldybių teritorijose

Didžiausi apleistų žemės ūkio naudmenų plotai yra nustatyti Vilniaus rajono savivaldybėje. Šioje savivaldybėje apleistos žemės ūkio naudmenos užima 2 807 ha plotą. Taip pat nemaži apleistų žemės ūkio naudmenų plotai yra nustatyti šiaurės rytų Lietuvoje esančiose Molėtų (2 312 ha), Zarasų (2259 ha), Utenos (1 769 ha), Rokiškio (1 605 ha), Ignalinos (1 589 ha) rajonų savivaldybėse.

Apleistų žemės ūkio naudmenų fiksavimo darbai vykdomi naudojantis nuotoliniais kartografavimo metodais bei atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus apie AŽ_DRLT netikslumus, kuriuose pranešama apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotų sutvarkymą arba prašoma tikslinti apleistų žemės ūkio naudmenų plotus dėl žemės sklypuose pasikeitusių žemės ūkio naudmenų atlikus kadastrinius matavimus.  

Šiais metais Valstybės žemės fondas jau gavo 180 pranešimų iš fizinių ir juridinių asmenų. Visi gauti fizinių ir juridinių asmenų pranešimai apie AŽ_DRLT netikslumus išnagrinėti. Tais atvejais, kai yra pateikiami dokumentai (žemės sklypo kadastro duomenų byla, nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir kt.) apie žemės sklypui atliktus kadastrinius (geodezinius) matavimus, kurių metu buvo atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenys – apleistų žemės ūkio naudmenų plotai buvo pažymėti kaip kitos žemės naudmenos (krūmai, želdiniai, pelkės, pažeista, nenaudojama) arba buvo pakeista pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, AŽ_DRLT patikslinamas pašalinant apleistų žemės ūkio naudmenų plotus iš AŽ_DRLT.

AŽ 202208
Fizinių ir juridinių asmenų pranešimai apie AŽ_DRLT netikslumus

Valstybės žemės fondui gavus informaciją iš fizinių ir juridinių asmenų apie sutvarkytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotus, pirmiausiai atliekama patikra nuotoliniu būdu naudojant naujausią kartografinę medžiagą. Nepavykus to padaryti nuotoliniu būdu, atliekama patikra vietovėje. Patikros vietovėje metu nustačius, kad apleistų žemės ūkio naudmenų plotai buvo sutvarkyti, t.y. pašalinti sumedėję augalai, tikrinami plotai pašalinami iš AŽ_DRLT. Jei tyrimo metu nustatoma, kad apleistų žemių plotai sutvarkyti netinkamai, t.y. pašalinta tik dalis sumedėjusios augalijos, AŽ_DRLT apleistų žemių plotų kontūrai tikslinami atsižvelgiant į patikros vietovėje metu gautus duomenis.

Atkreipiame žemės sklypų savininkų ir naudotojų dėmesį, kad asmenims, kurių žemės sklypuose buvo nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos, rajonų bei miestų savivaldybių administracijos  taikys padidintą žemės mokestį už einamuosius metus, kuris gali siekti net iki 4 proc. žemės sklypo vertės.

Asmenys, norintys pasitikrinti ar jų sklypuose nėra nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos, tai gali atlikti interaktyviose atvirų duomenų platformose REGIA (https://www.regia.lt/map/regia2) arba Geoportal (http://www.geoportal.lt/az/).  

Susidomėję asmenys, pasinaudodami visa žemėlapyje esančia ortofoto ir topografine informacija, gali tiksliai identifikuoti sklype esančios apleistos žemės plotus. Jei žemės apleistumas nustatytas klaidingai, matomi pasikeitimai ar neatitikimai dabar esančiai situacijai, žemės sklypo savininkas ar naudotojas gali kreiptis į Valstybės žemės fondą.

Tai galima padaryti pasinaudojus vienu iš šių būdų:
1. Per internetinį portalą www.geoportal.lt/az (žemės sklypo paiešką atlikite pagal unikalų sklypo numerį)
2. Parašyti elektroninį laišką adresu apleistoszemes@vzf.lt
3. Pateikti užklausą www.apleistoszemes.lt/kontaktai/
4. Paskambinti telefonu 8 682 36302