Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai vykdomi internetinėje svetainėje https://aukcionai.vzf.lt

Teisės aktai

Kodeksas
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Įstatymai
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Vyriausybės nutarimai
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 236 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 21 d. nutarimas Nr. 1257 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų nuomos ne miškų ūkio veiklai organizuoti“
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 16 d. nutarimas Nr. 1348 „Dėl valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo“
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 19 d. nutarimas Nr. 261 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo taisyklių patvirtinimo“

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus įsakymai
10. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. GĮ-175 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo internetu tvarkos aprašo patvirtinimo“
11. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. GĮ-221 ,,Dėl valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. GĮ-175 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo internetu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
12. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo direktoriaus 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. GĮ-445 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo išlaidų dydžių nustatymo“