Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai vykdomi internetinėje svetainėje https://aukcionai.vzf.lt

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas

aukcionaiValstybės įmonei Valstybės žemės fondui Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio  5 dalies 6 punktu yra deleguota funkcija vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.

Nuo 2011 metų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai buvo organizuojami teritoriniuose Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skyriuose ir rajonų savivaldybėse, atsižvelgiant į nuomojamo ar parduodamo valstybinės žemės sklypo buvimo vietą. Aukciono skelbime nurodytą dieną ir laiką aukcionų dalyviai atvykdavo į aukciono vykdymo vietą ir siūlydami kainas dalyvaudavo aukcionuose. Fizinis aukcionų dalyvių dalyvavimas aukcionuose apribojo jų galimybes dalyvauti keliose savivaldybėse tą pačią dieną vykusiuose aukcionuose, taip pat užimdavo daug aukcionų dalyvių laiko.

Valstybės žemės fondui inicijavus galiojusių teisės aktų pakeitimus, nuo 2014 m. valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas buvo perkeltas į elektroninę erdvę – interneto svetainę https://aukcionai.vzf.lt.

Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymo tvarka žymiai pasikeitė – aukcionai skelbiami, dalyviai registruojasi ir aukcionai vykdomi tik internetu, aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti, taip pat galima dalyvauti keliuose tą pačią dieną vykstančiuose skirtingose savivaldybėse esančiuose valstybinės žemės sklypų pardavimo ar nuomos aukcionuose.

Nuo aukcionų vykdymo pradžios (2011 m.) Valstybės žemės fondas įvykdė daugiau kaip 1700 valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų, už juose parduotus / išnuomotus valstybinės žemės sklypus  surinkta 24 mln. eurų lėšų į valstybės ir savivaldybių biudžetus.

Už aukcione parduotus / išnuomotus valstybinės žemės sklypus gaunamų lėšų paskirstymas:

Žemės sklypo paskirtis Gautų lėšų paskirstymas

Kita (pardavimas)

50% į savivaldybės, kuri parduoda žemės sklypą, biudžetą;
50% į Lietuvos biudžetą.

Kita (nuoma)

100% į savivaldybės, kuri nuomoja žemės sklypą, biudžetą.

Miškų ūkio (pardavimas)

100% į Lietuvos biudžetą.

2011-2020 metais įvykusių aukcionų ir į valstybės / savivaldybių biudžetus surinktų lėšų statistika.