Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriai nėra priėmę sprendimų valstybės įmonės Valstybės žemės fondo atžvilgiu.