Tarnybiniai nusižengimai

Valstybės įmonėje Valstybės žemės fonde darbo drausmės pažeidimų nenustatyta.