Tarnybiniai nusižengimai

2020 metais įmonėje buvo ištirti keturi pranešimai dėl galimo darbo drausmės pažeidimo padarymo. Vienas pranešimas dėl galimo darbo drausmės pažeidimo nepasitvirtino. Vienas galimo darbo drausmės pažeidimo tyrimas buvo nutrauktas, dėl su darbuotoju nutrūkusių darbo santykių. Du darbo drausmės pažeidimai buvo patvirtinti: vienam darbuotojui, padariusiam darbo drausmės pažeidimą, buvo pritaikyta drausminė nuobauda, o su vienu darbuotoju nutraukti darbo santykiai.

2021 metais įmonėje buvo ištirti trys darbo drausmės pažeidimai, kurie buvo patvirtinti, o su darbuotojais, kurie padarė darbo drausmės pažeidimus, nedelsiant buvo nutraukti darbo santykiai bei dėl tolimesnio tyrimo kreiptasi į teisėsaugos institucijas.

Laikotarpiu nuo 2022 m. sausio 1 d. iki šios dienos (imtinai) įmonėje darbo drausmės pažeidimų nenustatyta.