Informacija apie atlygio mokėjimą už 2017 m. II ketv. valstybės įmonės Valstybės žemės fondo valdybos narių veiklą

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“ ir Valdybos narių veiklos sutartimis, į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedė 9,60 Eur. atlygį, skirtą už 2017 m. II ketv. valdybos narių veiklą valstybės įmonės valdyboje.