Darbo užmokestis 2022 metų III-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 1467
2. Direktorius 3792
3. Direktoriaus pavaduotojas 3392
4. Skyrių vadovai 3097
5. Darbų vykdytojai 1378
6. Pagalbinis personalas 913