Darbo užmokestis 2016 metų IV-ąjį ketvirtį

Eil. nr. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
1. Bendras (visi darbuotojai) 929
2. Direktorius 2649
3. Direktoriaus pavaduotojai 2176
4. Administracija 1120
5. Skyrių vadovai 1808
6. Darbų vykdytojai 875
7. Pagalbinis personalas 561