Siūlome darbą melioracijos inžinieriui Vilniuje

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyrius siūlo darbą inžinieriui.

DARBO VIETA: Vilnius

DARBO POBŪDIS: Geografinių informacinių sistemų (GIS) duomenų bazių kūrimas

DARBO UŽMOKESTIS: 1400 Eur neatskaičius mokesčių.

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI:

  • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, arba aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos arba bendrosios inžinerijos (matavimų inžinerijos, aplinkos inžinerijos), hidrotechnikos inžinerijos arba statybos inžinerijos, arba hidromelioracijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį).
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, teritorijų planavimo, melioruotos žemės ir melioracijos statinių eksploatavimo, projektavimo ir vykdymo darbų, valstybinių geoferencinių erdvinių duomenų rinkinių rengimo pagrindais.
  • Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dirbant su GIS duomenų bazėmis.
  • Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, raštvedybos ir saugojimo taisykles.
  • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.
  • Mokėti dirbti individualiai ir komandoje.
  • Mokėti naudotis dokumentų rengimo ir valdymo programomis.
  • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
  • Būti pareigingu, punktualiu, darbščiu, kruopščiu, atsakingu, tvarkingu, gebėti mandagiai bendrauti.
  • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Savo gyvenimo aprašymą (CV) siųsti elektroniniu paštu: melioracija@vzf.lt.
Pasiteirauti galima telefonu: 8 698 18090.