Valstybės žemės fondo 2017 metais vykdyti valstybinės žemės ir miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai

2017-12-22

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt per 2017 metus suorganizavo ir įvykdė iš viso net 1 032 valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus, iš jų net 182 valstybinės žemės sklypai buvo parduoti bei išnuomoti, o tai yra net 24 įvykusiais aukcionais daugiau, palyginus su 2016 metais įvykusių aukcionų skaičiumi.

Valstybės žemės fondo vykdytuose aukcionuose šiais metais buvo parduoti 75 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, išnuomota 17 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų ir parduoti net 89 miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypai (o tai yra 39 aukcionais daugiau nei buvo parduota per 2016 metus).

Už šiuos parduotus ir išnuomotus valstybinės žemės sklypus į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta daugiau kaip 2,7 mln. Eur.

Šiais metais buvo parduoti 3 valstybinės žemės sklypai bei išnuomoti net 4 valstybinės žemės sklypai, esantys Kretingos rajono savivaldybėje. Būtina pažymėti, kad vieno žemės sklypo nuomos aukciono dalyvis pradinę metinę nuomos kainą nuo 280 Eur padidino iki 1005 Eur ir tapo aukciono laimėtoju. Kelių kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionų dalyviai ženkliai padidino pradines nustatytas pardavimo kainas, pavyzdžiui, aukciono laimėtojas už Tauragėje esantį 0,16 ha žemės sklypą, kurio pradinė pardavimo kaina buvo 12581 Eur, pasiūlė beveik 53 000 Eur.

Aukciono dalyviai taip pat aktyviai varžėsi kitos paskirties žemės sklypo, esančio Marijampolės mieste, pardavimo aukcione ir pradinę pardavimo kainą – 7413 Eur padidino beveik 7 kartus iki 50 500 Eur.

2017 metais Valstybės žemės fondas paskelbė net 150 miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionų, kurie buvo vykdomi pirmą kartą. Šie valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai sulaukė labai didelio aukcionų dalyvių susidomėjimo, todėl kai kuriuose aukcionuose dalyvavo po 6 ir daugiau aukciono dalyvių, o pradinės pardavimo kainos buvo labai ženkliai padidintos.

Vieno valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Anykščių rajono savivaldybėje (plotas – 1,21 ha), pradinę pardavimo aukcione kainą 3261 Eur aukciono dalyvis padidino iki 10 122 Eur, o kito aukciono dalyvis, už miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esantį taip pat Anykščių rajono savivaldybėje, pasiūlė net 21 651 Eur (pradinė šio žemės sklypo kaina buvo 11 196 Eur). Daugiausiai šiais metais buvo parduota miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Anykščių ir Joniškio rajono savivaldybėse.

Interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt jau paskelbti net 346 valstybinės kitos paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai, iš kurių net 136 miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai skelbiami pirmą kartą.

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis susipažinti su interneto svetainėje http://aukcionai.vzf.lt skelbiamais valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai ir dalyvauti Valstybės žemės fondo vykdomuose aukcionuose.