Valstybės žemės fondo 2016 metais vykdyti valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai

2016-12-22

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2016 m. sėkmingai organizavo bei vykdė valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo bei nuomos aukcionus.

Iš viso per 2016 m. internetinėje svetainėje aukcionai.vzf.lt buvo paskelbti 1146 valstybinės žemės pardavimo bei nuomos aukcionai, iš kurių įvyko 158 aukcionai.

Šiais metais aukcionuose buvo parduoti 77 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, išnuomota 30 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduota 50 miškų ūkio paskirties valstybinės žemės sklypų ir išnuomotas 1 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypas ne miškų ūkio veiklai organizuoti. Už 2016 m. Valstybės žemės fondo organizuotuose aukcionuose parduotus ir išnuomotus valstybinės žemės sklypus į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta beveik 2 mln. Eur lėšų.

2016 m. metais vyko išskirtiniai valstybinės žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste, pardavimo ir nuomos aukcionai. Klaipėdos mieste įvyko 10 nuomos ir 8 pardavimo aukcionai, o šių aukcionų dalyviai aktyviai varžėsi ir didino pradinius nuomos mokesčių dydžius / pradines pardavimo kainas, todėl vienas valstybinės žemės sklypas buvo išnuomotas už didesnį kaip 23 tūkst. Eur metinį nuomos mokestį, o dviejų valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionų laimėtojai sumokėjo daugiau kaip po 150 tūkstančių Eur.

Pažymėtina, kad šiais metais įvyko daugiau didesnio ploto valstybinės kitos paskirties žemės sklypų aukcionų – Kėdainių rajono savivaldybėje buvo išnuomotas valstybinis kitos paskirties žemės sklypas, kurio plotas yra virš 14 ha, taip pat įvyko valstybinės žemės sklypų, esančių Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos aukcionai, šių žemės sklypų plotas – virš 5 ha.

Aukciono dalyviai ypatingai aktyviai varžėsi dėl Anykščių rajono savivaldybėje esančio kitos paskirties valstybinės žemės sklypo nuomos ir pradinį metinį šio žemės sklypo nuomos mokestį padidino 47 kartus – nuo 25 Eur iki 1200 Eur.

Iš viso 2016 m. aukcionuose buvo parduoti 32 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai, kurių plotas virš 2 ha ir 16 valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų, kurie mažesni nei 2 ha.

Daugiausiai – net 8 dalyviai dalyvavo miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Anykščių rajono savivaldybėje, pardavimo aukcione. Šio aukciono dalyviai pradinę pardavimo kainą aukciono metu padidino du kartus.

Informuojame, kad šiuo metu jau yra paskelbti net 288 valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai (iš jų: net 187 kitos paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai, 11 kitos paskirties žemės sklypų nuomos aukcionų ir 90 miškų ūkio paskirties žemės sklypų aukcionų), kurie įvyks 2017 m. sausio – kovo mėnesiais.

Kviečiame visus suinteresuotus asmenis aktyviai domėtis paskelbtais valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionais ir registruotis internetinėje svetainėje aukcionai.vzf.lt.