Valstybės žemės fondo 2015 metais vykdytų valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų apžvalga

2015-12-16

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2015 metais visus valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus organizavo ir vykdė tik elektroninėje erdvėje – internetinėje svetainėje http://aukcionai.vzf.lt. Iš viso buvo paskelbti 947 valstybinės žemės bei miško pardavimo ir nuomos aukcionai, o iš jų įvyko 162 aukcionai. Už parduotus ir išnuomotus valstybinės žemės bei miško sklypus surinkta beveik 3 mln. Eur.

Šiais metais daugiausia aukcionuose parduota valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų – net 67 miško sklypai (daugiausiai, 10 miško sklypų miško sklypų, buvo parduota Skuodo rajono savivaldybėje, po 9 sklypus Pakruojo ir Šakių rajono savivaldybėse).

Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų įvyko 62 pardavimo aukcionai (po 6 žemės sklypus buvo parduota Akmenės, Rietavo, Rokiškio, Tauragės rajonų savivaldybėse).

Šiais metais didžiausio parduoto kitos paskirties žemės sklypo, esančio Ignalinos rajono savivaldybėje, plotas – net 4,5 ha. Brangiausiai kitos paskirties valstybinės žemės sklypai buvo parduoti Klaipėdos mieste – net du valstybinės žemės sklypai kainavo po daugiau nei 530 tūkst. Eur.

Pažymėtina, kad įvykusiuose aukcionuose, kuriuose varžėsi daug dalyvių, pradinė nuomos ar pardavimo kaina ženklai padidėjo. Tai geriausiai patvirtina šių metų rugpjūčio mėnesį vykęs 1,25 ha ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Elektrėnų savivaldybėje, nuomos aukcionas. Šio žemės sklypo pradinis žemės sklypo nuomos mokestis metams buvo nustatytas 449 Eur, o galutinė aukciono dalyvio pasiūlyta kaina – daugiau kaip 14 tūkstančių Eur.

Aukciono dalyviai labai aktyviai varžėsi ir šių metų rugsėjo mėnesį vykusiame 0,13 ha kitos paskirties žemės sklypo, esančio Klaipėdos mieste, pardavimo aukcione. Šiame aukcione dalyvavo keturi aukciono dalyviai, kurie nustatytą pradinę pardavimo kainą (daugiau kaip 13 tūkstančių Eur) aktyviai didino ilgiau nei penkias valandas. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą – daugiau kaip 56 tūkstančius Eur, tapo aukciono laimėtoju.

Valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų viešumo principas užtikrina, kad aukcionuose gali dalyvauti visi užsiregistravę dalyviai, o sklypas parduodamas ar išnuomojamas tam aukciono dalyviui, kuris pasiūlo didžiausią kainą. Aukciono būdu parduodant ar nuomojant žemės sklypus užtikrinama, kad valstybės ir/ar savivaldybių biudžetai gaus didžiausias galimas pajamas iš šių parduodamų ar nuomojamų sklypų.

Informuojame, kad šiai dienai yra paskelbti 188 valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo aukcionai (iš jų: net 134 kitos paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionai, 14 kitos paskirties žemės sklypų nuomos aukcionų ir 39 miškų ūkio paskirties žemės sklypų aukcionai), kurie įvyks 2016 m. sausio – kovo mėnesiais.

Visiems suinteresuotiems asmenims siūlome ir toliau aktyviai registruotis ir dalyvauti Valstybės žemės fondo organizuojamuose elektroniniuose valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionuose.

Pažymėtina, kad aukcionus vykdant elektroninėje erdvėje, valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų vykdymas yra viešas, skaidrus ir taupantis visų aukcionų dalyvių laiką, kadangi aukcionų dalyviams nebereikia niekur vykti – viskas vyksta internetu elektroninėje erdvėje. Aukciono dalyviai, vienu metu, neišvykdami iš savo gyvenamosios ar darbo vietos, gali iš karto dalyvauti keliuose tuo pačiu metu vykstančiuose valstybinės žemės bei miško sklypų pardavimo ar nuomos aukcionuose. Sistema yra aiški ir paprasta vartotojui, o į iškilusius klausimus visuomet pasirengęs atsakyti aukciono administratorius.