Seminaras melioracijos klausimais

2015-08-31

2015 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje įvyko seminaras, kurio metu buvo apžvelgti jau atlikti darbai melioracijos srityje ir svarstyta, kokie nauji darbai laukia įgyvendinant 2014-2020 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“. Seminare dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, Lietuvos Respublikos rajonų savivaldybių specialistai bei Lietuvos Respublikos melioracijos įmonių asociacijos vadovas ir jos nariai.

Melioracijos seminaras

Apie drenažo linijų rekonstrukcijos darbų kokybę ir hidrotechninių statinių techninės būklės stovį pranešimus pristatė valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus specialistai. Pranešimo metu buvo atkreipiamas dėmesys, kad inspekcinio darbo metu buvo išryškintos kelios negatyvios tendencijos vykdant melioracijos statinių rekonstrukcijos projektus, kaip nepakankamai vykdomi tyrinėjimo darbai, nekreipiamas dėmesys į rekonstrukcijoje naudojamos technikos ir medžiagų tinkamumo parametrus.

Pagal melioruotos žemės ir melioracijos statinių centrinio banko suvestinius duomenis, valstybei nuosavybės teise priklauso 351 hidrotechninis statinys. Šių statinių balansinė vertė yra 39,48 mln. Eur. Tai valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį patikėjimo teise valdo ir prižiūri savivaldybės. Šiuo metu šių statinių vidutinis nusidėvėjimo lygis yra didesnis kaip 60 procentų.

Apie melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos grafinės duomenų bazės sukūrimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 3D-379 ,,Dėl valstybinio audito 2014-09-29 ataskaitos Nr. VA-P-60-15-11 ,,Valstybei priklausančio melioracijos turto priežiūra“ rekomendacijų vykdymo“, vykdymą pranešimą pateikė valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Melioracijos skyriaus specialistas. Pranešimo metu buvo pažymėta, kad melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių, sausintuvų) vektorizavimo ir atributinių duomenų rinkinio parengimo pagal MelGIS specifikaciją darbai atlikti tik ketvirtadalyje Lietuvos Respublikos teritorijos, nors darbų įvykdymo pabaiga, numatyta 2016 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į šiuo metu atliekamų skaitmenizavimo darbų tempą, prognozuojama, kad apie 20 procentų šių darbų iki 2016 metų pabaigos nebus atlikti.

MelGIS

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas koordinuoja ir kontroliuoja pagal MelGIS technologijas atliekamus melioracijos planinės medžiagos skaitmenizavimo darbus.