Pirmieji korupcijos prevencijos mokymai visiems Valstybės žemės fondo darbuotojams

2022-04-01

2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (toliau – įstatymas), kuris įtvirtina atsakingų už korupcijos prevenciją asmenų teises, pareigas bei veiklos garantijas ir sudaro sąlygas pamatuoti ir palyginti viešojo sektoriaus įstaigų atsparumo korupcijai lygį.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo (toliau – įmonė) vadovybė nutarė nedelsiant įgyvendinti įstatymo nuostatas: atsakingam už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą įmonėje asmeniui ne tik suteikė visas teises, įtraukiant kuo daugiau darbuotojų į įmonėje vykstančius procesus ir didinant jų antikorupcinį sąmoningumą, bet ir garantijas tęsiant šiuos darbus bei pagalbą organizuojant korupcijos prevencijos renginius visos įmonės mastu.

2022 m. vasario mėn. visiems įmonės darbuotojams buvo pasiūlyta atsakyti į atsparumo korupcijai lygio nustatymo anketų klausimus ir įvertinus jų rezultatus, aktualiausios temos aptariamos per mokymus.

Kovo 18 d. įvyko mokymai, kuriuos vedė už atsparios korupcijai aplinkos kūrimą įmonėje atsakingas asmuo – Rita Latvytė, aktualią informaciją pristatė Teisės ir personalo skyriaus vadovė Jurga Vainauskaitė, sveikinimo žodį tarė direktorė Lina Zinkevičienė.

Pirmieji mokymai buvo skirti priminti darbuotojams bendrus elgesio standartus, dirbant ir bendraujant su kolegomis ir klientais. Atrodo, visi juos žinome, bet niekas neapsaugotas nuo klaidų, kurių išvengtume, jei dažniau pagalvotume, ar mūsų veiksmai nebus suprasti neteisingai, nesukels įtarimų, ar elgesys su kolegom garbingas, ar esate sąžiningas su klientais ir profesionalas savo darbo srityje. Taip pat, didelis dėmesys mokymuose buvo skirtas informacijos teikimo vidiniais ir išoriniais informacijos kanalais tvarkai ir pranešėjų apsaugai. Rita Latvytė įmonės darbuotojus ragino naudotis pranešimų kanalu, nebūti abejingais įmonėje vykstantiems procesams, nes būtent organizacijoje dirbantys darbuotojai paprastai geriausiai išmano su jų darbo specifika susijusias rizikas, iš arti mato kaip elgiasi kolegos, ir gali laiku informuoti apie galimą sukčiavimą ar korupcijos atvejį bei užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

Taip pat, darbuotojams buvo priminta ir apie asmens duomenų apsaugą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimą bei nusišalinimo ir nušalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties procedūras. Prieš mokymus visiems darbuotojams buvo išsiųstos mokymų temos, jų aprašymas, nuorodos į teisės aktus bei kvietimas teikti jiems kasdieniniame darbe iškylančius klausimus. Mokymai vyko nuotoliniu būdu Teams platformoje, juose dalyvavo 110 įmonės darbuotojų.