Pasirašytos sutartys su žemės konsolidacijos projektų ir jų teritorijose esančių viešųjų erdvių techninių darbo projektų rengėjais

2017-08-22

Informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2017 m. birželio–liepos mėn. su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktais:

– žemės konsolidacijos projektų rengėjais pasirašė žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis. Detalesnė informacija apie žemės konsolidacijos projektų rengėjus pateikiama paspaudus nuorodą https://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/prasymai/.

– techninių darbo projektų rengėjais pasirašė žemės konsolidacijos projektų teritorijose esančių viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo techninių darbo projektų parengimo, statinių projektų vykdymo priežiūros ir statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis. Detalesnė informacija apie techninių darbo projektų rengėjus pateikiama paspaudus nuorodą https://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/zemes-konsolidacijos-projektai/viesosios-erdves/.

Po sutarčių pasirašymo žemės konsolidacijos projektų rengėjai suorganizavo žemės konsolidacijos projektuose dalyvaujančių asmenų antruosius susirinkimus, kuriuose buvo priimti sprendimai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje ir Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punkte nurodytais klausimais.

Taip pat informuojame, kad šiuo metu vyksta žemės konsolidacijos projektų, kurie rengiami ir įgyvendinami 5 skirtingose rajonų savivaldybėse, iš jų: 4 – Telšių ir po 1 – Joniškio, Panevėžio, Mažeikių, Klaipėdos rajonų savivaldybėse, teritorijų žemės naudojimo planų parengimo baigiamieji darbai bei vertintojų atliekami žemės sklypų, priskirtų žemės konsolidacijos projektų teritorijoms, apžiūros, vertinimo ir kt. darbai.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad apie tolesnę žemės konsolidacijos projektų rengimo darbų eigą visi jos dalyviai bei kiti suinteresuotieji asmenys bus informuojami raštu, taip pat informacija bus pateikta valstybės įmonės Valstybės žemės fondo interneto svetainėje.