Pasirašytos sutartys su rangovais dėl žemės konsolidacijos projektų teritorijose esančių viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbų atlikimo

2018-09-05

Informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Užsakovas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinko rangovus, su kuriais 2018 m. liepos – rugpjūčio mėn. buvo pasirašytos 8 statybos rangos sutartys dėl žemės konsolidacijos projektų teritorijose esančių viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbų atlikimo.

Šiomis sutartimis rangovai įsipareigoja per sutartyse nustatytus darbų atlikimo terminus atlikti žemės konsolidacijos projektų teritorijose esančių viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo rangos darbus pagal parengtus ir Užsakovo patvirtintus techninius darbo projektus/supaprastintus statybos projektus.
Viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbus, pagal pasirašytas sutartis, planuojama atlikti iki 2019 m. kovo pradžios.

Detalesnė informacija apie Užsakovo nusamdytus rangovus ir žemės konsolidacijos projektų teritorijose planuojamus atlikti viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbus pateikiama skiltyje „Rangovų kontaktiniai duomenys ir numatomi atlikti viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo darbai“ paspaudus nuorodą https://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/zemes-konsolidacijos-projektai/viesosios-erdves/.