Pasirašytos paramos sutartys su Nacionaline mokėjimo agentūra dėl lėšų skyrimo 8 žemės konsolidacijos projektams rengti ir juos įgyvendinti

2016-12-14

Informuojame, kad 2016 m. gruodžio 13 d. valstybės įmonė Valstybės žemės fondas su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės konsolidacijai“ paramos sutartis dėl lėšų skyrimo 8 žemės konsolidacijos projektams rengti ir juos įgyvendinti bei viešosioms erdvėms ir viešosios infrastruktūros objektams sutvarkyti.

Taip pat informuojame, kad Valstybės žemės fondas šiuo metu organizuoja viešuosius pirkimus dėl rangovų parinkimo šių paslaugų įsigijimui:

  • žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo;
  • žemės konsolidacijos projektų aiškinamųjų stendų gamybos ir įrengimo;
  • viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo techninių darbo projektų parengimo ir statinio projektų vykdymo priežiūros.

Informacija apie Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinktus rangovus dėl aukščiau minėtų paslaugų įsigijimo bus paskelbta Valstybės žemės fondo interneto svetainėje.