Parama Lietuvai iš Europos Sąjungos solidarumo fondo

2018-10-11

2017 metų spalio 4 dieną, dėl ilgalaikių vasaros ir rudens liūčių, visoje Lietuvoje paskelbta valstybinio lygmens ekstremali situacija. 2017 m. gruodžio 22 d. Žemės ūkio ministerija pateikė paraišką Europos Komisijai dėl paramos Lietuvai skyrimo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo.
Europos Sąjungos solidarumo fondo (ESSF) paskirtis – reaguoti į dideles gaivalines nelaimes ir rodyti solidarumą nelaimės ištiktiems Europos regionams. Fondas įsteigtas po to, kai 2002 m. vasarą Vidurio Europą nuniokojo dideli potvyniai. Nuo tada fondo lėšos buvo skirtos 80 gaivalinių nelaimių – potvynių, miškų gaisrų, žemės drebėjimų, audrų ir sausrų – aukoms remti. 24 Europos šalims skirta per 5 mlrd. eurų.
Informuojame, kad 2018 m spalio 3 d. Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir Žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio pasirašytas nutarimas Nr. 988 „Dėl dotacijos iš Europos Sąjungos solidarumo fondo“, kuriuo valstybės įmonei Valstybės žemės fondui pavedama būti atsakingam už dotacijos panaudojimą numatytoms priemonėms finansuoti, bei kartu su savivaldybėmis organizuoti melioracijos infrastruktūros atstatymo darbus.
2018 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras įsakymu Nr.3D-730 patvirtino „Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisykles“.