Karjeros valstybės tarnautojų parinkimo į valstybės įmonės valdybą skelbimas