Informacija apie privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą valstybės nuosavybėn

2016-11-24

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-645 ,,Dėl žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programos patvirtinimo“ patvirtiną Žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2016-2020 metų programą, kurios tikslas – gerinti žemės valdų struktūras ir sumažinti apleistų žemių plotus valstybinėje ir valstybės vardu įsigytoje privačioje žemėje, informuojame, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (toliau – Valstybės žemės fondas) pasinaudotų pirmumo teise įsigyti neužstatytą privačią žemės ūkio paskirties žemę iš savininkų, valdančių asmeninės nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės sklypą (-us).

 

 

Valstybės žemės fondas įsigytus privačius žemės ūkio paskirties žemės sklypus panaudos šioms veikloms:

  • žemės valdų pertvarkymas;
  • žemės sklypų stambinimas, mažinant fragmentaciją ir gerinant ūkių struktūrą;
  • Nacionalinės 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1162 ,,Dėl Nacionalinės 2014-2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos“ uždavinio įgyvendinimas – užtikrinti gyvulininkystės ūkių, pagal teisės aktus negalinčių įsigyti daugiau žemės, veiklos tęstinumą ir plėtrą;
  • našios apleistos žemės geros agrarinėss būklės atstatymas, įskaitant melioracijos darbus;
  • mažo našumo žemės ūkio veiklai netinkamų plotų paruošimas miškui įveisti, įskaitant gamtinio karkaso formavimą, ekologiškai stabilaus kraštovaizdžio kūrimą.

Kviečiame visus žemės ūkio paskirties žemės savininkus, nuosavybės teise valdančius nenaudojamus neužstatytus žemės ūkio paskirties žemės sklypus arba žemės ūkio paskirties žemės savininkus, kurie norėtų nuosavybės teise valdomus neužstatytus žemės sklypus parduoti aukščiau išvardintai veiklai plėtoti, teikti prašymus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam skyriui pagal norimo parduoti žemės sklypo buvimo vietą arba pasirinktam notarui.

Priėmęs sprendimą pasinaudoti pirmumo teise įsigyjant privačios žemės ūkio paskirties žemės sklypą (-us), su žemės sklypo (-ų) savininku Valstybės žemės fondas susisieks asmeniškai.

Kviečiame suinteresuotas žemės ūkio bendroves, kitas žemės ūkio įmones, ūkininkus bei privačios žemės savininkus pasinaudoti galimybe racionaliai tvarkyti ir naudoti žemę.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrių:

tel.: 862610064, 868657191
el. paštas krastotvarka@vzf.lt
adresas: Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 10805 Vilnius,
adresas internete www.vzf.lt.