Įmonės darbuotojai dalyvavo GIS taikymo melioracijoje kursuose

2015-07-01

Lietuvos Žemės ūkio ministerija įpareigojo rajonų savivaldybes iki 2016 m. baigti melioruotos žemės ir melioracijos statinių planinės medžiagos ir būklės duomenų rinkinio parengimą. Dalį šių darbų atlieka mūsų įmonės darbuotojai. Didėjant tokių darbų apimtims, nuspręsta parengti darbuotojų rezervą, kuris galėtų greitai įsijungti į tokių darbų vykdymą.

Aleksandro Stulginskio universitete 2015 m. birželio 25 d. devyni Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo specialistai dalyvavo GIS taikymo melioracijoje kursuose, kuriose universiteto dėstytojai supažindino klausytojus su GIS programinės įrangos praktiniu pritaikymu melioracijos duomenų bazių kūrimui.