Atnaujintas apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys

2023-08-24

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – Žemės ūkio duomenų centras) atnaujino Lietuvos Respublikos teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį AŽ_DRLT (toliau – AŽ_DRLT), kurio duomenys bus naudojami einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti.

Visi asmenys, norintys pasitikrinti identifikuotus apleistų žemių plotus savo valdomuose žemės sklypuose, gali tai padaryti. peržiūrėję atnaujintą AŽ_DRLT internetinėje svetainėje www.geoportal.lt/az.

Informuojame, kad apleistų žemių plotams priskiriami sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais. Už apleistas žemės ūkio naudmenas, nustatytas žemės ūkio paskirties sklypuose, žemės sklypų savininkams taikomas padidintas žemės mokestis, kuris gali siekti iki 4 proc. žemės mokestinės vertės.

Pagal atnaujinto AŽ_DRLT duomenis, 2023 m. liepos 1 d. būklei apleistos žemės ūkio naudmenos Lietuvos Respublikoje užima 35 022 ha plotą. Tai sudaro apie 1 % nuo šalies bendro žemės ūkio naudmenų ploto. Lyginant su praėjusių metų liepos 1 d. duomenimis, apleistų žemės ūkio naudmenų užimamas plotas šalyje padidėjo 155 ha. Daugiausiai apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatyta Vilniaus, Molėtų ir Zarasų rajonų savivaldybėse. Šiose savivaldybėse nustatyta kiek daugiau nei 2000 ha plotą užimančių apleistų žemės ūkio naudmenų plotų. Mažiausią plotą apleistos žemės ūkio naudmenos užima Vidurio bei Vakarų Lietuvoje – iki 500 ha.

AŽ 202308
2023 m. liepos 1 d. apleistų žemės ūkio naudmenų užimami plotai Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose

Asmenys, pastebėję AŽ_DRLT nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus (ploto, ribos, situacijos pasikeitimus ir pan.), apie tai turėtų informuoti Žemės ūkio duomenų centrą.

Pažymime, kad apleistų žemės ūkio naudmenų plotai tikslinami nuotoliniais kartografavimo metodais bei patikrų vietovėje metu nustačius, kad apleistos žemės ūkio naudmenos buvo sutvarkytos, t. y. anksčiau nustatytų apleistų žemės ūkio naudmenų vietoje buvo pašalinti sumedėję augalai.

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotai taip pat tikslinami pagal pareiškėjo pateiktą žemės sklypo planą, kuriame apleistų žemės ūkio naudmenų plotai pažymėti kaip kitos žemės naudmenos (krūmai, želdiniai, pelkės, pažeista, nenaudojama) arba kai nustatytos apleistos žemės ūkio naudmenos pareiškėjo pateiktame kaimo plėtros žemėtvarkos projekte miškui įveisti ne miško žemėje ar miško želdinimo ir žėlinimo projekto brėžinyje yra pažymėtos mišku.

Atkreipiame žemės sklypų savininkų dėmesį, kad einamųjų kalendorinių metų AŽ_DRLT, naudojamas einamųjų kalendorinių metų žemės mokesčiui apskaičiuoti, tikslinamas tik pagal iki liepos 1 d. gautus pranešimus apie AŽ_DRLT netikslumus. Dėl to asmenys, nespėję pranešti apie AŽ_DRLT netikslumus iki š. m. liepos 1 d., turės susimokėti padidintą žemės mokestį.

Taip pat informuojame, kad pranešimai apie AŽ_DRLT netikslumus, gauti laikotarpyje nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d., yra naudojami AŽ_DRLT tikslinti, kurio duomenys ateinančių 2024 m. metų pradžioje yra teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žemės mokesčio perskaičiavimui. Atsižvelgiant į tai, visiems asmenims, nepagrįstai sumokėjusiems padidintą žemės mokestį, 2024 m. pradžioje bus grąžinta žemės mokesčio permokos suma.

Apie AŽ_DRLT netikslumus galima informuoti vienu iš šių būdų:
1. Per internetinį portalą www.geoportal.lt/az (žemės sklypo paiešką atlikite pagal unikalų sklypo numerį)
2. Parašyti elektroninį laišką adresu apleistoszemes@zudc.lt
3. Pateikti užklausą www.apleistoszemes.lt/kontaktai/
4. Paskambinti telefonu 8 682 36302