Žemės sklypų savininkų, naudotojų ir valstybinės žemės patikėtinių dėmesiui – svarbi informacija dėl pasibaigusio termino teikti prašymus organizuoti naujus žemės konsolidacijos projektus

2016-03-16

Informuojame, kad vadovaujantis Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2014-2015 metais grafiku, patvirtintu Žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3D-816 „Dėl paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2014-2015 metais grafiko patvirtinimo“ paramos paraiškas dėl finansavimo pagal naują Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškų infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“ valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos galėjo pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Atsižvelgdamas į žemės konsolidacijos projektų rengimui ir įgyvendinimui bei viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymui skirtą finansavimą, Valstybės žemės fondas iki 2015 m. gruodžio 31 d. pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai paramos paraiškas finansavimui gauti dėl naujų 8 žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame Jus, kad šiuo metu nepriimami prašymai organizuoti naujus žemės konsolidacijos projektus.

Taip pat informuojame, kad atsiradus galimybei papildomai finansuoti naujų žemės konsolidacijos projektų rengimą ir įgyvendinimą bei viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymą ir Žemės ūkio ministerijai patvirtinus naują žemės konsolidacijos projektų paraiškų pateikimo grafiką, informacija apie galimybę teikti prašymus organizuoti naujus žemės konsolidacijos projektus, bus paskelbta Valstybės žemės fondo interneto svetainėje, adresu https://www.vzf.lt/zemes-konsolidacija/.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo informacija