Žemės reformos darbai tęsiami

2015-05-15

Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (NŽT), kilus įtarimams dėl prieš trejus metus vykusio žemės reformos darbų viešojo pirkimo ir žemės reformos darbų paslaugų sutarčių teisėtumo, buvo laikinai sustabdyti visi pradėti žemės reformos darbai. Išvados dėl galimų pažeidimų iš kompetentingų institucijų dar nėra gautos, tačiau savo ruožtu NŽT kartu su Žemės ūkio ministerijos atstovais lygiagrečiai vertino galimybes ir rizikas dėl sustabdytų žemės reformos darbų atnaujinimo.

Dabartinės Vyriausybės programoje vienas iš prioritetinių darbų – pabaigti žemės reformą ir atkurti nuosavybės teises į žemę kaimo vietovėse visiems pretendentams. NŽT turi užtikrinti, kad tinkamai ir laiku būtų įgyvendinti pirmiau minėti Vyriausybės prioritetinai darbai, bet visiškai sustabdžius šiuos darbus, iškiltų grėsmė dėl savalaikio žemės reformos darbų pabaigimo ir žemės grąžinimo klausimas atsidėtų bent keliems tūkstančiams asmenų.

Taip pat buvo įvertinta ir tai, kad sustabdžius atliktų žemės reformos darbų apmokėjimą ir pagal minėtas sutartis užsakytus ir jau vykdomus žemės reformos darbus, gali susidaryti situacija, kai rangovai teismine tvarka prisiteis ne tik neapmokėtas sumas ir baudas už pradelstas apmokėti sąskaitas bei sutarčių sąlygų nesilaikymą, bet ir Rangovų patirtas teismo išlaidas ir už dalinai atliktus darbus. Taip pat iškiltų grėsmė, kad užsakant darbus po naujų pirkimų procedūrų atlikimo, už dabar nebaigtų darbų atlikimą būtų mokama antrą kartą, dėl ko būtų neracionaliai naudojamos valstybės biudžeto lėšos.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir kylančias grėsmes, buvo nuspręsta apmokėti rangovų pateiktas sąskaitas už atliktus darbus ir leisti rangovams pabaigti jau užsakytus ir pradėtus darbus, pagal sudarytas sutartis netęsiant užsakymų tik naujiems darbams.

NŽT informacija.