Žemės konsolidacijos projektams rengti ir juos įgyvendinti skirtas finansavimas

2016-10-24

Informuojame, kad Žemės ūkio ministerijos kancleris 2016 m. rugsėjo 28 d. potvarkiu Nr. 4D-154 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės konsolidacijai“, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino, kad šiuo metu organizuojamiems 8 žemės konsolidacijos projektams yra skiriama parama.

Pažymėtina, kad visi darbai, susiję su žemės konsolidacijos projektų rengimų organizavimu toliau bus vykdomi.

Artimiausiu metu žemės konsolidacijos projektų organizatorius – valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atliks šiuos pagrindinius veiksmus, susijusius su žemės konsolidacijos projektų rengimo organizavimu:

  • Pasirašys Paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;
  • Patvirtins visų 8-ių žemės konsolidacijos projektų teritorijų ribas ir priims sprendimus rengti minėtus projektus.
  • Paskelbs viešus pirkimus dėl rangovų parinkimo šių paslaugų įsigijimui:

     – žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo;
     – žemės konsolidacijos projektų aiškinamųjų stendų gamybos ir įrengimo;
     – viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo techninių darbo projektų parengimo ir statinio projektų vykdymo priežiūros;
     – viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo statybos darbų rangos.

Įvykus minėtiems konkursams ir Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parinkus žemės konsolidacijos projektų rengėjus, aiškinamųjų stendų gamintoją, viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo techninių darbo projektų rengėjus bei statybos darbų rangovus, su jais bus sudarytos Pirkimo – pardavimo sutartys aukščiau minėtų paslaugų įsigijimui ir toliau bus vykdomi žemės konsolidacijos projektų rengimo, taip pat Viešųjų erdvių ir viešosios infrastruktūros sutvarkymo techninio darbo projektų parengimo darbai.

Informuojame, kad apie tolesnę žemės konsolidacijos projektų rengimo darbų eigą visi jos dalyviai bei suinteresuotieji asmenys bus informuojami raštu, taip pat informacija bus pateikta ir Valstybės žemės fondo interneto svetainėje.