Valstybės žemės fondo 2019 metais vykdyti valstybinės žemės ir miško sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai

2019-12-23

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 2019 metais interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt paskelbė ir vykdė net 1,4 tūkst. valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus, o iš šių vykdytų aukcionų net 230 valstybinės žemės sklypų aukcionų įvyko – valstybinės žemės sklypai buvo parduoti ar išnuomoti aukciono dalyviams, pasiūliusiems didžiausią valstybinės žemės sklypo pardavimo kainą ar didžiausią metinį žemės sklypo nuomos mokestį.

2019 metais įvykusių aukcionų metu daugiausiai, net 108 buvo parduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypai; taip pat buvo nupirkti 93 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, iš kurių net 66 valstybinės žemės sklypų pardavimo aukcionai buvo skelbiami pirmą kartą (2018 m. buvo parduota 90 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų), išnuomoti net 29 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai (2018 m. buvo išnuomoti 26 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai).

Už Valstybės žemės fondo interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt 2019 metais vykdytus ir įvykusius valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus į valstybės ir savivaldybių biudžetus surinkta daugiau kaip 3,1 mln. Eur.

Daugiausia aukcionuose buvo parduota valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų, esančių Utenos  rajono savivaldybėje –  net 28 sklypai, taip pat buvo parduota 16 žemės sklypų, esančių Pakruojo rajono savivaldybėje. Viename šioje savivaldybėje esančio 1,68 ha ploto žemės sklypo pardavimo aukcione dalyvavo net 7 aukciono dalyviai, kurie pradinę pardavimo kainą 3843 Eur  padidino iki 12139 Eur – t.y. pradinė pardavimo kaina buvo padidinta net 3,2 kartus.

Vieno 1,96 ha ploto miškų ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Šiaulių rajono savivaldybėje, pardavimo aukciono metu 4 dalyviai aktyviai didino 7223 Eur pradinę pardavimo kainą ir aukcioną laimėjo dalyvis pasiūlęs 12 500 Eur kainą.

2019 metais Valstybės žemės fondo interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt vykdomuose valstybinės kitos paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionuos buvo parduoti 93 valstybinės žemės sklypai.

Aukciono dalyviai domėjosi ir aktyviai dalyvavo kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Šilalės, Radviliškio bei Tauragės rajono savivaldybėse, paskelbtuose pardavimo aukcionuose.

2019 m. Valstybės žemės fondo vykdomuose aukcionuose buvo parduota 10 kitos paskirties žemės sklypų, esančių Tauragės rajono savivaldybėje, taip pat 7 kitos paskirties žemės sklypai, esantys Šilalės rajono savivaldybėje ir 8 kitos paskirties žemės sklypai, esantys Radviliškio rajono savivaldybėje.

Klaipėdos mieste esantys kitos paskirties valstybinės žemės sklypai dažniausiai susilaukia didelio aukcionų dalyvių susidomėjimo. 2019 metais buvo parduota net 12 valstybinės žemės sklypų, esančių Klaipėdos mieste. Šiame mieste už 1,1 ha ploto žemės sklypą buvo pasiūlyta 779 278 Eur pradinė pardavimo kaina, o dar kelių valstybinės žemės sklypų kainos buvo didesnės nei 120 000 Eur.

Itin didelio aukciono dalyvių susidomėjimo sulaukė 0,17 ha valstybinės kitos paskirties žemės sklypo, esančio Zarasų rajono savivaldybėje, pardavimo aukcionas – šiame aukcione dalyvavo net 6 aukciono dalyviai, kurie pradinę pardavimo kainą 6317 Eur padidino iki 17126 Eur ir šią, didžiausią, sumą pasiūlęs aukciono dalyvis tapo aukciono laimėtoju.

Taip pat aukciono dalyviai aktyviai siūlė kainas 0,11 ha žemės sklypo, esančio Kazlų Rūdos savivaldybėje, pardavimo aukcione – pradinė pardavimo kaina 5990 Eur buvo padidinta iki 14560 Eur, t.y. pradinė pardavimo kaina buvo padidinta net 2,4 karto.

2019 metais buvo paskelbti 54 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų nuomos aukcionai, iš jų įvyko net 29 kitos paskirties žemės sklypų nuomos aukcionai ir buvo sudarytos nuomos sutartys. Būtina paminėti, kad 2019 m. buvo sėkmingai išnuomoti net 6 kitos paskirties valstybinės žemės sklypai, esantys Lazdijų rajono savivaldybėje. Šių valstybinės žemė sklypų nuomos aukcionai pakartotinai keletą metų buvo skelbiami interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt ir šiemet šie aukcionai sulaukė didelio aukcionų dalyvių susidomėjimo bei buvo išnuomoti.

Didelio aukcionų dalyvių susidomėjimo sulaukė valstybinės žemės sklypo, esančio Tauragės rajono savivaldybėje, nuomos aukcionas. Aukciono dalyviai aktyviai didino pradinį žemės sklypo metinį nuomos mokestį ir aukciono laimėtojas už 1,22 ha ploto žemės sklypą pasiūlė net 2612 Eur metinį nuomos mokestį (pradinis metinis žemės sklypo mokestis buvo 1218 Eur – t.y. aukciono laimėtojas jį padidino net 2,15 karto).

2020 metų pirmiesiems mėnesiams interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt jau yra paskelbti net 309 valstybinės kitos paskirties ir miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionai, iš jų: 95 – miškų ūkio paskirties žemės sklypai bei 215 valstybinės kitos paskirties žemės sklypų.

Kviečiame domėtis interneto svetainėje aukcionai.vzf.lt skelbiamais valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionais ir aktyviai dalyvauti šiuose aukcionuose.