Valstybės įmonė valstybės žemės fondas sveikina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojus su 15 metų tarnybos sukaktimi

2016-07-01

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas sveikina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojus su 15 metų Tarnybos sukaktimi.
Kiekviena sukaktis – tam tikras atskaitos taškas. Ši graži sukaktis leidžia pasidžiaugti Jūsų institucijos prasmingo darbo vaisiais ir palieka dar didesnę erdvę ateities planams, darbams, naujiems siekiams bei iššūkiams.

Dėkojame visiems anksčiau Tarnyboje dirbusiems ir šiuo metu dirbantiems darbuotojams už Jūsų nuoširdų darbą ir bendradarbiavimą, įgyvendinant mūsų šalies siekius žemės tvarkymo ir administravimo, žemės konsolidacijos projektų rengimo, valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo, geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro, erdvinių duomenų naudojimo bei įvairiose kitose srityse.

Džiaugiamės už Jūsų įnašą į pažangias Lietuvos permainas, už profesionalų rūpestį gimtojo krašto žemėmis, jos žmonių gyvenimo ir darbo aplinka.

Sveikiname visus Tarnybos darbuotojus, kurie paliko savo ryškų pėdsaką svarbiuose Lietuvos žemėtvarkos, geodezijos ir kituose darbuose.

Ateityje Jūsų laukia ne mažiau reikšmingi darbai bei nauji iššūkiai pareikalausiantys sukauptos patirties ir daug kompetencijos.

Tegul Jus ateityje lydi sėkmė, o darbštumas bei išmintis būna ištikimi Jūsų veiklos palydovai.

Linkime Jums visiems stabilumo, tarpusavio supratimo bei susiklausymo, pasitikėjimo, naujų bei racionalių idėjų ir tikimės, kad ši graži sukaktis Jus įkvėps lengviau pakelti neretai iškylančius kasdienius sunkumus, kad mažos problemos neužgoš vieno svarbiausio tikslo – užtikrinti, kad mūsų žemė, siekiant šalies darnaus vystymosi, būtų naudojama efektyviai ir racionaliai.