Šiuolaikinės modernios technologijos – efektyvina žemėtvarkininkų bei geodezininkų darbą

2022-07-07

Valstybės žemės fondas, siekdamas dar labiau efektyvinti bei pagreitinti Įmonės darbuotojų atliekamus darbus, žemės bei pastatų ir statinių matavimus, geodezinius darbus, žemėtvarkos teritorijų planavimo projektų rengimą, apleistų žemės plotų identifikavimą ir kt. į darbų procesus sėkmingai integruoja Įmonės turimą bepilotį orlaivį – droną.

Susiplanuodami skrydžių maršrutus ir vykdydami aerofoto (ortofoto) vaizdų rinkimą bei vėliau specialių programų pagalba labai kruopščiai apdoroję minėtus duomenis, išgaunama reikalinga medžiaga žemėtvarkos teritorijų planavimo dokumentų rengimui, topografinių planų parengimui, duomenys tūrių skaičiavimams arba tiesiog kokybiškas taškų masyvas tolimesnei duomenų analizei ar sekančioms užduotims atlikti.

Naudojantis bepiločio orlaivio – drono technologijomis atsiranda galimybė atlikti daugiau užduočių per žymiai trumpesnį laiką, todėl užduotys, kurioms įprastais metodais prireiktų nemažai laiko bei sąnaudų, pasitelkiant droną, atliekami nepalygimai greičiau bei efektyviau.

Apjungus galimybę per labai trumpą laiką kartografuoti dideles, kartais sunkiai pasiekiamas teritorijas (pelkės, karjerai, šlaitai, intensyvaus eismo teritorijos, kalnuotos vietovės, durpynai) bei galimybę visas teritorijas paprastai ir saugiai ištyrinėti bepiločio orlaivio pagalba, gaunama aiškiai ir puikiai suprantama informaciją, kuri iš karto apdorojama ir perduodama projektuotojams darbų vykdymui.

Įmonė kasdieniame darbe siekia kuo efektyviau naudoti žmogiškuosius resursus, todėl džiaugiamės galėdami naudotis šių modernių technologijų pranašumu bei matome didelį potencialą, naudojantis šia modernia technologija tvarkyti dar ir visos šalies teritorijos apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinį.

Fotogrametrija ir bepiločiai orlaiviai – dronai

Fotogrametrija – tai mokslas nagrinėjantis objektų formą, dydį ir padėtį naudojantis jų fotonuotraukomis.

Nuolat tobulėjant bepiločiams orlaiviams, fotokameroms, bei skaitmeninėms technologijoms, didėja fotogrametrijos pritaikymo galimybės kasdieniams darbams atlikti, o šiuolaikinė techninė ir programinė įranga leidžia iš 2D vaizdų sukurti kadastro duomenų surinkimo tikslumui keliamus reikalavimus atitinkančius 3D modelius. Paprasčiau tariant, fotogrametrijos metodais sujungiami ir apdorojami georeferenciniai aerofotografiniai duomenys, kurie naudojami ortomozaikoms, 3D taškų debesims ir rastriniams skaitmeniniams aukščių modeliams kurti, o šie savo ruožtu pritaikomi tiksliųjų matavimų užduotis atlikti.

Sritys, kuriuose ryškiausi fotogrametrinių metodų pranašumai:

  • Tikslus aerokartografavimas ir 3D žemėlapių sudarymas;
  • Didelių teritorijų topografinių nuotraukų sudarymas;
  • Didelių teritorijų skaitmeninių žemėlapių sudarymas;
  • Teritorijų planavimas;
  • Grunto tūrių skaičiavimas;
  • Statybų proceso stebėjimas;
  • Teritorijų/objektų monitoringas;

Pateikiame pavyzdinę gautų duomenų analizę, taikant bepiločio orlaivio technologiją:
Matavimų teritorija: 25 ha;
Skrydžio trukmė: 22 min;
Bepiločio orlaivio duomenų apdorojimas: 3 val. (PIX4Dmapper programa ir pasirengimas dirbti GeoMap programa);
Duomenų apdorojimo trukmė GeoMap programa: 1 d.d.

Taip atrodo bepiločiu orlaiviu – dronu surinkti duomenys (apdoroti PIX4Dmapper programa):

Programa apdorojus duomenis, gaunamas taškų masyvas, o sujungus jį su aukštos raiškos fotonuotraukomis, leidžiančiomis prisiartinti iki reikiamo dydžio, bei tiksliai indentifikuoti objektus, galime pasirinkti bet kurį tašką ir sužinoti jo koordinates, altitudę net centimtero tikslumu.

Bepiločiu orlaiviu – dronu išgautos aukštos raiškos ir kokybės fotonuotraukos:

Duomenų valdymas ir peržiūra GeoMap programoje:

Duomenų panaudojimo galimybės topografinių nuotraukų sudaryme:

Šios teritorijos matavimai, naudojantis elektroniniu techeometru bei GPS/GNSS RTK metodais dviems specialistams užtruktų 3 (tris) darbo dienas, o tokių duomenų apdorojimas specialistui dar papildomai užtruktų 2 (dvi) darbo dienas. Naudojantis bepiločio orlaivio technologija ir fotogrametrinius metodus šiam darbui atlikti pakanka vieno specialisto, o visam darbui atlikti 2 (dviejų) darbo dienų. Taigi, sutaupomos specialistų darbo dienos ir jų atvykimai į objekto vietą.

Matavimų tikslumas:

Bepiločių orlaivių – dronų fotogrametrija sėkmingai konkuruoja ne tik su klasikiniais antžeminiais pastatų ir statinių matavimais, bet ir tam tikrose situacijose juos net pranoksta.