Reorganizavimas. Informacija apie įmonės reorganizaciją.

2022-11-30

Informuojame Jus, kad valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 120093212, adresas: Konstitucijos pr. 23-401, Vilnius, Lietuva), valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 121351441, adresas: Sėlių g. 66, Vilnius, Lietuva ) ir valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 210086220, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius, Lietuva, įregistruota VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre), reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant jas į naujai sukurtą juridinį asmenį – valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą, kuriai pereis visos reorganizuojamų valstybės įmonių teisės, pareigos ir turtas (Reorganizavimas).

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 16 d. buvo parengtos valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro reorganizavimo sąlygos.

Planuojama, kad Reorganizavimas bus laikomas užbaigtu nuo valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ ir valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perleis teises ir pareigas valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui po valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro, kaip po Reorganizavimo užbaigimo naujai sukurtos įmonės, įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre ir nuo turto ir įsipareigojimų pagal perdavimo ir priėmimo aktus pasirašymo dienos arba kitos dienos, nurodytos tokiame perdavimo ir priėmimo akte.

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras perims visą valstybės įmonės Valstybės žemės fondo, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro patikėjimo teise valdomą turtą ir įsipareigojimus pagal perdavimo ir priėmimo aktus.

Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais su Reorganizavimu susijusiais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalyje galima susipažinti kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. valstybės įmonės Valstybės žemės fondo buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 23-401, Vilnius, Lietuva, taip pat interneto svetainėje www.vzf.lt

Jeigu turėsite kokių nors su Reorganizavimu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis į vyr. specialistę Raimondą Čėjauskienę (tel.: 8 626 71850, el. paštas: raimonda.cejauskiene@vzf.lt).

Reorganizavimo sąlygos

VĮ Žemės ūkio duomenų centro įstatai

Su 2019, 2020, 2021 m. finansinėmis ataskaitomis ir 2022 m. tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis galite susipažinti čia: finansinių ataskaitų rinkiniai