Regioniniai seminarai melioracijos klausimais

2015-12-14

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kartu su valstybės įmone Valstybės žemės fondu š. m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais organizavo regioninių seminarų ciklą, skirtą aktualiems melioracijos ir gamtosauginiams klausimams aptarti. Seminarus vedė Žemės ūkio viceministras A. Ežerskis. Savivaldybių administracijų atstovai pristatė melioracijos darbų ir melioracijos statinių priežiūros organizavimo patirtis savivaldybėse, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Išteklių, melioracijos ir biokuro skyriaus vedėjas V. Vitukynas pristatė 2015-2017 m. melioracijos programos aktualijas, o šio skyriaus vyr. specialistas R. Dambrauskas supažindino su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pirmo paraiškų rinkimo rezultatais ir nustatytais trūkumais. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo melioracijos specialistai analizavo melioracijos projektinės dokumentacijos duomenų vektorizavimo ir atributinių duomenų parengimo pagal Mel_GIS specifikaciją eigą savivaldybėse.
Seminarų darbe dalyvavo rajonų savivaldybių administracijų vadovai-merai, administracijų direktoriai, Žemės ūkio skyrių vedėjai, žemės ūkio bendrovių, ūkininkų sąjungos, kaimo bendruomenių, seniūnijų, melioracijos projektavimo įmonių atstovai, regioninių aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai.
Iš viso įvyko 8 seminarai, juose dalyvavo 215 dalyvių.