Kviečiame teikti sutikimus dėl dalyvavimo organizuojamuose žemės konsolidacijos projektuose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą

2015-09-07

Žemės konsolidacija – tai vienas iš žemėtvarkos procesų, kurio metu kompleksiškai pertvarkomos tam tikroje kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių žemės sklypų ribos, šiuos žemės sklypus sujungiant taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta reikiama kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

Žemės konsolidacijos projektai priskiriami viešųjų ne pelno projektų grupei ir finansuojami iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.Pagal šią programą remiami žemės konsolidacijos projektai, kuriais siekiama:

  • pertvarkyti žemės sklypus (pakeisti vietą, plotą, ribas (gyvatvores, griovius, kanalus ir kt.) ir pan.);
  • suformuoti racionalaus dydžio ir formos žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklypus;
  • sustambinti žemės valdas ir pagerinti jų glaustumą;
  • sumažinti atstumus tarp žemės sklypų ūkių žemės valdoje;
  • optimizuoti vietinės reikšmės kelių tinklą;
  • sukurti reikiamą kaimo infrastruktūrą;
  • nustatyti teisės aktų reglamentuojamus žemės naudojimo apribojimus;
  • nustatyti aplinkos apsaugos priemones;
  • suprojektuoti sklypus viešojo intereso poreikių tenkinimui;
  • įgyvendinti kitus žemės, kaimo plėtros ir aplinkos politikos tikslus.

Organizuojami žemės konsolidacijos projektai pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 metų programą.

Nustatytos formos, pasirašytus sutikimus dalyvauti žemės konsolidacijos projekte su juose nurodytais žemės sklypų kadastro numeriais galima teikti valstybės įmonei Valstybės žemės fondui el. paštu konsolidacija@vzf.lt arba paštu, adresu Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), 08105 Vilnius.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 5) 262 3000.