Dėl Nacionalinės žemės tarnybos užsakytų žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo darbų sustabdymo

2015-05-11

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS PRANEŠA, kad iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) gavo 2015 m. gegužės 6 d. raštą Nr. 1SD-1277-(15.3.) ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo darbų sustabdymo“, kuriuo informuojama, kad Nacionalinė žemės tarnyba sustabdo visų (įskaitant ir pradėtus vykdyti) Nacionalinės žemės tarnybos užsakytų Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo darbų vykdymą.

Atsižvelgęs į Nacionalinės žemės tarnybos priimtą sprendimą ir nurodymus, Valstybės žemės fondui toliau nebetęsti ir nebeatlikti jokių Nacionalinės žemės tarnybos užsakytų darbų (nepriklausomai nuo to kokioje stadijoje yra projektų rengimo ir įgyvendinimo bei kiti darbai), Valstybės žemės fondas nebeatlieka visų Nacionalinės žemės tarnybos užsakytų Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo darbų.

Atsiprašome Jūsų dėl (ne nuo Valstybės žemės fondo priklausančių priežasčių) susidariusios situacijos ir iškilusių nepatogumų.

Tuo atveju, jeigu Jūs turėsite papildomų klausimų, susijusių su Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų rengimo ir įgyvendinimo darbų sustabdymu, prašome Jūsų, pagal kompetenciją, kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą, adresu – Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius, tel. 8 706 86666, faks. 8 706 86949, el. paštas nzt@nzt.lt arba į Nacionalinės žemės tarnybos teritorinius skyrius, pagal žemės buvimo vietą.

Dėl kitų žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, bei kitų sutartinių darbų atlikimo (kurie atliekami asmenų lėšomis), prašome visus fizinius bei juridinius asmenis kreiptis į Valstybės žemės fondą adresu – Konstitucijos pr. 23-401, A korpusas, Vilnius, el. paštas info@vzf.lt, tel. (8 5) 262 3000 arba jo struktūrinius padalinius (Valstybės žemės fondo struktūrinių padalinių kontaktiniai duomenys nurodyti Valstybės žemės fondo interneto tinklapyje https://www.vzf.lt/struktura-ir-kontaktai/struktura/).